Wasilków – zwiększenie podstawy naliczania kwoty dotacji

Mecenas Beata Patoleta na radzie miejskiej w Wasilkowie - zwiększenie podstawy naliczania dotacji oświatowej
Mecenas Beata Patoleta na radzie miejskiej w Wasilkowie – zwiększenie podstawy naliczania dotacji oświatowej

Rada Miejska w Wasilkowie. Wczorajsza sesja rady miejskiej w Wasilkowie rozpoczęła się o 16.00, do Warszawy wróciłam po północy. Zdecydowanie jednak było warto. Rada, wobec znacznego spadku dotacji oświatowych, postanowiła zwiększyć podstawę naliczania kwoty dotacji.

– – – – – – – – – – – – – – –
SZKOLENIE 15.06.2023 godz. 17.00
>>> Windykacja zaległości od rodziców.
>>> Nowelizacja kodeksu pracy 2023 – praca zdalna, wypowiedzenia, urlopy, kontrola trzeźwości
Mecenas Beata Patoleta i mecenas Julia Malinowska-Kurpios przedstawią zasady odzyskiwania zaległości finansowych od rodziców w placówkach oświatowych oraz szczegółowo omówią zmiany w kodeksie pracy istotne z punktu widzenia organów prowadzących i dyrektorów szkół i przedszkoli.
Tematyka i zapisy na szkolenie >>>

– – – – – – – – – – – – – – –

Wniosek o zwiększenie podstawy naliczania dotacji oświatowych

Warto jest wnioskować o zwiększenie podstawy naliczania dotacji. W Wasilkowie Rada Miasta wykazała się niezwykłą empatią i troską o dobro społeczności lokalnej.

Wydatkowanie dotacji na Kształcenie Specjalne – proporcjonalny podział kosztów

Spadek dotacji? Rada postanowiła zwiększyć podstawę

Wobec znaczącego spadku dotacji uchwalono zwiększenie podstawy naliczania dotacji oświatowych dla jednostek publicznych i niepublicznych. Odpowiednio publicznym jednostkom zwiększono podstawę do 128,8%, a niepublicznym do 103,8%.

Artykuł 39 uofzo – możliwość zwiększenia podstawy naliczania dotacji

Stosownie do treści art. 39 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Rada Gminy może zwiększyć podstawę naliczania dotacji. Rada jednak, aby zwiększyć podstawę, musi wiedzieć, że jest taka konieczność, a nie będzie tego wiedziała bez Państwa wniosku. Warto informować rady miast i gmin o takiej potrzebie.

Świąteczne uroczystości w szkołach i przedszkolach finansowane z dotacji oświatowych?

Troska o dobro społeczne w Wasilkowie

Na sesji w Wasilkowie miałam przyjemność być dwa razy, ogromne uznanie za sposób prowadzenia obrad, wolę wysłuchania i usłyszenia. Życzę Państwu i sobie, abyśmy częściej spotykali się z tak wysoką kulturą polityczną idącą w parze z troską o dobro społeczne.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie