Telefony komórkowe a uczniowie szkoły, przedszkola – jakie zasady i ograniczenia obowiązują?

Zakaz telefonów komórkowych w szkole lub przedszkolu - aspekty prawne
Zakaz telefonów komórkowych w szkole lub przedszkolu – aspekty prawne [ fot.shutterstock/LeManna ]

Temat ten jest bardzo aktualny, ponieważ z niepokojem obserwuje się, że dzieci i młodzież nie potrafią żyć bez Internetu oraz telefonów komórkowych. Co zatem w takiej sytuacji mogą zrobić osoby prowadzące placówki oświatowe, dyrektorzy oraz nauczyciele, by uczniowie nie korzystali z telefonów w szkole? Jakie regulacje obowiązują w tej kwestii w polskim prawie? Czy można uczniom zakazać używania telefonów w placówce oświatowej?

W tym artykule:
> Francja zakaz używania telefonów w szkołach
> Polskie szkoły i przedszkola a całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
> Prawo oświatowe nie dopuszcza zakazu używania telefonów w szkole lub przedszkolu
> Prawa i obowiązki ucznia określa statut placówki
> Zasady korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów można uregulować w statucie placówki
> Placówka ponosi odpowiedzialność za zdeponowane telefony komórkowe
> Korzystanie z telefonów w szkole i przedszkolu z poszanowaniem prywatności pozostałych uczniów
> Nauczyciel nie może przeglądać treści znajdujących się w telefonie ucznia

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Francja zakaz używania telefonów w szkołach

W obowiązujących przepisach brak jest regulacji, która zezwalałaby na wprowadzenie całkowitego używania telefonów komórkowych na terenie placówki. Przepisy zakazujące używania telefonów komórkowych w szkołach wprowadzono np. we Francji.

Roczne rozliczenie wydatkowania dotacji oświatowej a kontrola wydatkowania dotacji

Polskie szkoły i przedszkola a całkowity zakaz używania telefonów komórkowych

Tożsame stanowisko prezentuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Polska Agencja Prasowa zwróciła się niedawno z zapytaniem w tym zakresie, a rzeczniczka Ministerstwa Adrianna Całus-Polak wskazała, że „w ocenie resortu art. 99 pkt 4 prawa oświatowego nie dopuszcza wprowadzania całkowitego zakazu przynoszenia urządzeń elektronicznych do szkoły, gdyż mogłoby to zostać ocenione jako nadmierne ograniczenie uprawnień właściciela rzeczy ruchomej”.

Prawo oświatowe nie dopuszcza zakazu używania telefonów w szkole lub przedszkolu

Rzeczniczka stwierdziła również, że ustawa Prawo oświatowe nie dopuszcza wprowadzania całkowitego zakazu przynoszenia urządzeń elektronicznych do szkoły.

Nowe wymagania dla dyrektora publicznej szkoły lub przedszkola od 2023 roku

Prawa i obowiązki ucznia określa statut placówki

Zgodnie z art. 99 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

Zasady korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów można uregulować w statucie placówki

W statucie placówki należy zatem uregulować zasady korzystania z telefonów komórkowych na terenie placówki przez uczniów. Mimo, że nie można w statucie całkowicie zabronić korzystania z telefonów na terenie szkoły czy przedszkola, dopuszczalne jest wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, a także wprowadzenie obowiązku odłożenia telefonu komórkowego w widoczne miejsce na czas ich trwania.

Czy dotacja oświatowa, wypłacona po upływie roku budżetowego, podlega rozliczeniu?

Placówka ponosi odpowiedzialność za zdeponowane telefony komórkowe

Często w statutach znajduje się zapis, że telefon należy zdeponować na czas pobytu w placówce w określonym miejscu, jednakże w takiej sytuacji to placówka ponosi odpowiedzialność za utratę lub zniszczenie rzeczy znajdujących się w depozycie.

Korzystanie z telefonów w szkole i przedszkolu z poszanowaniem prywatności pozostałych uczniów

Można wprowadzić również zapis dotyczący obowiązku korzystania z telefonu komórkowego z poszanowaniem prawa do prywatności innych uczniów, a także ograniczyć możliwość użytkowania telefonów w niektórych częściach placówki np. w toaletach, w szatniach czy też w bibliotece szkolnej.

Gminy nie wypłacają grudniowej części dotacji lub robią to z opóźnieniem! Apel o uczciwość włodarzy

Nauczyciel nie może przeglądać treści znajdujących się w telefonie ucznia

Należy również pamiętać, że nauczyciel nie ma prawa przeglądać treści znajdujących się na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, narusza to bowiem prawo do prywatności ucznia.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie