Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie z PFR dla przedszkola?

Dofinansowanie z PFR dla przedszkoli
Dofinansowanie z PFR dla przedszkoli

Czy przedszkola niepubliczne kwalifikują się do otrzymania pomocy z Tarczy antykryzysowej w formie dofinansowania z PFR? Stanowisko Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta. Jak rozumieć najnowsze zmiany w rozporządzeniu dotyczącym zdalnego nauczania – występujemy o interpretację i doprecyzowanie przepisów.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Przedszkole niepubliczne a dofinansowanie z PFR

We współpracy z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Przedszkoli Niepublicznych skupimy się na wykazaniu Państwa prawa do dofinansowania w ramach tego źródła. W mojej ocenie argument, że w rozumieniu artykułu 170 prawa oświatowego nie jesteście Państwo przedsiębiorcami wydaje się niewystarczający.

Tarcza antykryzysowa skierowana jest do podmiotów, których przychody i dochody znacząco spadły w związku z pandemią. Dlatego uważam, że kwestię tę powinniśmy raczej postrzegać przez pryzmat aktów prawnych odnoszących się do zasad rozliczeń z fiskusem.

Jak założyć przedszkole, szkołę lub inną jednostkę oświatową? O czym pamiętać?

NSA: prowadzenie przedszkola to działalność gospodarcza

Według ustawy „za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się między innymi osobę prowadzącą placówkę publiczną lub niepubliczną szkołę i inną formę wychowania”. Do podobnych wniosków w tej kwestii doszedł również Naczelny Sąd Administracyjny. NSA wskazał, że skoro działalność podatnika polegająca na prowadzeniu niepublicznego przedszkola ma charakter zarobkowy, nosi znamiona działalności zorganizowanej, posiada cechę ciągłości, jest prowadzona we własnym imieniu i na własny rachunek, to jest to działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody uzyskiwane z tytułu prowadzenia przedszkola niepublicznego stanowią przychody, o których mowa w artykule 10 ust. 1 pkt. 3 tej ustawy.

Kontrola dotacji oświatowej. Prawo do korekty rozliczenia dotacji

Stanowisko w sprawie pomocy z PFR dla przedszkola

Jeśli kierujecie Państwo wniosek do PFR, to jest on weryfikowany w oparciu o dokumenty księgowe. Zwróćcie Państwo uwagę, że poza dotacją utrzymujecie się także z opłat od rodziców. Stanowią one przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro pożyczka z PFR ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorców, którzy utracili dochody w związku z epidemią, to wydaje się, że przedszkola mieszczą się w tej kategorii. Ustawodawca ograniczył działalność placówek, w konsekwencji dochody z działalności gospodarczej spadły. W związku z tym Państwa również powinna obejmować powyższa pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Na zlecenie OZPN Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta przygotuje w tej kwestii stanowisko, które zostanie przesłane członkom stowarzyszenia.

Audyt a kontrola. Ustawa nie przewiduje audytu w niesamorządowych jednostkach oświatowych!

Możliwość rejestrowania przedszkoli publicznych

W związku z licznymi zapytaniami w tej kwestii informujemy:

Pamiętajcie Państwo, że jako osoby będące innymi podmiotami niż samorząd, możecie prowadzić przedszkola niepubliczne, tzw. konkursowe oraz przedszkola publiczne.

Lublin. Sąd apelacyjny uznał roszczenie o niedopłaconą dotację

Zdalne nauczanie realizowane w szkole – zmiana w rozporządzeniu

Zmienione zostały zapisy w rozporządzeniu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. Do rozporządzenia dodano ustęp 3FA, którego treść budzi Państwa wątpliwości. Fragment poświęcony dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (ustęp 3F) sformułowany jest w sposób nie budzący wątpliwości. Nakłada on na dyrektora obowiązek organizacji zajęć w szkole lub umożliwienia uczniom realizacji zajęć z wykorzystaniem metod kształcenia zdalnego w szkole. Natomiast dodany niedawno ustęp (3FA) dotyczący dzieci, które nie mają orzeczenia, wprowadza niepewność co do prawidłowej interpretacji jego treści.

Wniosek o doprecyzowanie przepisu dotyczącego organizacji nauki zdalnej

Zapis jest co najmniej dziwny. Można przypuszczać, że ustawodawcy chodziło o możliwość zorganizowania, dla części uczniów, zajęć w trybie zdalnym w budynku szkolnym, przy jednoczesnym prowadzeniu ich dla pozostałych uczniów przez internet. Ustęp ten budzi wiele wątpliwości m.in. organizacyjnych np. kto powinien nadzorować dzieci przebywające w szkole „w trybie zdalnym”?  Wystąpimy w tym zakresie z wnioskiem o interpretację/doprecyzowanie przepisu rozporządzenia. Pozostawienie go w takiej formie może pozbawiać część dzieci możliwości kształcenia.

Aukcja WOŚP. Zapraszamy na licytację rejsu z mecenas Beatą Patoletą

LICYTACJA: Całodzienny rejs po Mazurach! Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy