Szkolenie. Wydatkowanie, rozliczanie i kontrola dotacji oświatowych. Zapisy w statucie

Szkolenie. Dotacje oświatowe rozliczanie
Szkolenie. Dotacje oświatowe rozliczanie

W ofercie Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta znajdziecie Państwo szkolenia przeznaczone przede wszystkim dla osób prowadzących jednostki oświatowe. Tematykę webinarów dobraliśmy tak, żeby dostarczyć Państwu wiedzę z możliwie najszerszego zakresu prawa oświatowego, istotnego z punktu widzenia organu prowadzącego lub dyrektora placówki.  Jednym z naszych podstawowych szkoleń jest „Wydatkowanie, rozliczanie i kontrola dotacji oświatowych. Zapisy w statucie”

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Opis szkolenia „Wydatkowanie, rozliczanie i kontrola dotacji oświatowych. Zapisy w statucie”

Obszerne szkolenie [4-5 godz. w zależności od liczby pytań uczestników], w którego trakcie szczegółowo omówimy tematy związane z dotacjami oświatowymi, ich wydatkowaniem, rozliczaniem i kontrolą. Zaczniemy od kwestii zapisów, które powinny znaleźć się w statucie placówki, by ułatwić  rozliczanie środków pozyskanych z budżetu. Omówimy także problematykę prawidłowego konstruowania umów z pracownikami oraz rozliczania wynagrodzenia dyrektora, nauczyciela i pracownika jednostki oświatowej. Opowiemy, jakie wydatki możecie Państwo finansować dotacją i jakie warunki muszą być spełnione, by nie budziły one wątpliwości podczas kontroli. W drugiej części webinaru skupimy się właśnie na kontroli prawidłowości rozliczania dotacji oświatowej. Opowiemy jak, krok po kroku, wygląda taka kontrola i jak się do niej przygotować. Jakie procedury muszą być zachowane i jakie dokumenty podlegają kontroli. W trakcie szkolenia odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące prezentowanego tematu.

Szkolenie może być finansowane dotacją oświatową

Informacje na temat planowanych szkoleń: lexedu@lexedu.pl

ZOBACZ: Najbliższe szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Zakres szkolenia:

Dotacja oświatowa 2021: statuty, zasady, wydatkowanie, kształcenie specjalne

 • Prawidłowe wydatkowanie dotacji 2021
 • Zapisy statutów i umów w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji
 • Wydatki, które można finansować z dotacji oświatowej (samochód, wyżywienie, wycieczki, szkolenia)
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Zasady rozliczania dotacji na kształcenie specjalne – metody
 • Czynsz, remonty, inwestycje – co można rozliczać z dotacji oświatowej
 • Limity wynagrodzeń dyrektora i pracowników placówki oświatowej
 • Dotacja a wynagrodzenie dyrektora, nauczycieli i pracowników
 • Nagrody, premie i dodatki rozliczane z dotacji oświatowej – konstruowanie regulaminów premiowania
 • Zasady wydatkowania i rozliczania dotacji oświatowych 2021
 • Dotacja na dziecko zapisane do przedszkola – od kiedy jest należna?
 • Dziecko zapisane do innego przedszkola – zasady wypłaty dotacji, zapisy umów przy niedochowaniu terminu wypowiedzenia przez rodziców.
 • Zakupy gotówkowe lub z prywatnego rachunku – jak prawidłowo udokumentować
 • Prawa i obowiązki beneficjenta dotacji

Kontrola i audyt: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania

 • Kontrola wydatkowania dotacji 2021 – omówienie orzecznictwa
 • Audyt ze strony izby administracji skarbowej – jak się zachować
 • Kontrola dotacji przeznaczonych na kształcenie specjalne
 • Okres obejmowania kontrolą – termin przedawnienia, zasady postępowania
 • Dokumenty uprawniające do kontroli. Upoważnienie do kontroli, wezwania do okazania dokumentów i wyjaśnień
 • Jak i jakie dokumenty przygotować do kontroli
 • Jakie dokumenty mogą być kontrolowane?
 • Jakich dokumentów nie obejmuje kontrola
 • Jakie uprawnienia przysługują kontrolującym
 • Jakie prawa mają kontrolowani
 • Protokół kontroli i zalecenia pokontrolne
 • Zasady trybu odwoławczego – terminy, kolejne kroki, możliwości
 • Postępowanie kontrolne, pokontrolne i administracyjne o zwrot dotacji
 • Jak wygląda procedura odwołania od decyzji kontrolujących – terminy, uzasadnienie, opłaty

Odpowiedzi na pytania uczestników

ZOBACZ: Najbliższe szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>