Szkolenie. Dotacje na WWR i kształcenie specjalne. Prawo rodzinne w jednostkach oświatowych

Szkolenie dotacje wwr i prawo rodzinne
Szkolenie dotacje wwr i prawo rodzinne

W trakcie szkolenia szczegółowo omówimy zasady rozliczania  i wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju. Opowiemy o obowiązujących limitach i metodach rozliczania dotacji. W drugiej części spotkania zajmiemy się kwestiami prawa rodzinnego w zakresie funkcjonowania jednostek oświatowych. Skupimy się na aspektach niezbędnych w pracy dyrektora i organu prowadzącego placówkę oświatową

Szkolenie może być finansowane dotacją oświatową

Informacje na temat planowanych szkoleń: lexedu@lexedu.pl

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zakres szkolenia:

Wydatkowanie i rozliczanie dotacji na WWR i kształcenie specjalne

 • Rozliczenie dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju
 • Wydatki kwalifikowane do rozliczania dotacji na kształcenie specjalne
 • Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne
 • Metody wyliczania wydatków na kształcenie specjalne
 • Limity wydatków na dzieci z orzeczeniem
 • Rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne w przedszkolach i punktach, w których wszystkie dzieci maja orzeczenie

Prawo rodzinne w jednostkach oświatowych – obowiązki, zasady, regulacje.

 • Kto może podpisywać umowę z placówką
 • Umowa a zapisy w statucie przedszkola
 • Prawo do otrzymania informacji o edukacji dziecka
 • Władza rodzicielska: ograniczenie i pozbawienie
 • Rozstrzygnięcie w zakresie kontaktów, a władza rodzicielska
 • Kto jest uprawniony do udzielania upoważnienia odbioru dziecka
 • Kto może cofnąć powyższe upoważnienie
 • Komu powinniśmy udzielać informacji o dziecku w przypadku konfliktu rodzinnego
 • Zapisy w umowach, które będą miały znaczenie w kwestii prawa rodzinnego w jednostce oświatowej
 • Kiedy zobowiązani jesteśmy do niewydania dziecka drugiemu rodzicowi – jakie dokumenty to regulują
 • Jakich dokumetnów jednostka oświatowa może wymagać od rodziców
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

ZOBACZ: Najbliższe szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>