Środki z dotacji oświatowych na wiosenne porządki na terenie szkoły, przedszkola

Prace ogrodowe w szkole lub przedszkolu finansowane z dotacji oświatowych
Prace ogrodowe w szkole lub przedszkolu finansowane z dotacji oświatowych [ fot.shutterstock/DeepGreen ]

Finansowanie wiosennych prac na terenie szkoły lub przedszkola z dotacji oświatowych. O zatrudnianiu osób bliskich do wykonywania prac na terenie placówki, ustalaniu ceny rynkowej na takie usługi i prawidłowym dokumentowaniu tych kosztów opowiedziała mecenas Beata Patoleta. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby bezpiecznie zatrudnić np. męża do wykonania prac ogrodowych w szkole, przedszkolu lub innej placówce oświatowej?

W tym artykule:
Wydatkowanie dotacji oświatowych. Wydatki bieżące i zapewnienie bezpieczeństwa
Dotacje oświatowe a zakupy i prace ogrodowe
Przedszkole — w ogrodzie również odbywa się kształcenie
Ogrodowe pomoce naukowe i sprzęty dydaktyczne
Ogród jest częścią przedszkola
Prace ogrodowe finansowane ze środków z dotacji oświatowych
Za pracę należy się płaca
Zatrudnianie osób bliskich np. męża a dotacje oświatowe
Prace ogrodowe w przedszkolu — forma zatrudnienia
Składki ZUS organu prowadzącego jednostkę oświatową i jego małżonka
Małżonek z działalnością gospodarczą — faktura za usługi na rzecz szkoły, przedszkola
Wycena prac ogrodowych w szkole, przedszkolu
Ustalenie ceny rynkowej na potrzeby kontroli dotacji lub skarbowej
Pisemna umowa z wykonawcą — zakres prac i cena

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wydatkowanie dotacji oświatowych. Wydatki bieżące i zapewnienie bezpieczeństwa

Zarówno dyrektor, jak i organ prowadzący placówkę oświatową mają swoje zadania. Zadania te, na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mogą być finansowane dotacją. Przepis mówi jasno: dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:
– pokrycie wydatków bieżących obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki, w tym między innymi na:
– sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
Ponadto na dyrektorze i na organie prowadzącym jednostkę ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa! Zaniedbany ogród, plac zabaw czy boisko zdecydowanie może powodować różnego rodzaju zagrożenia.

Nowy oddział jednostki oświatowej w ramach jednej jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje oświatowe a zakupy i prace ogrodowe

Często pytacie się Państwo, czy prace w ogrodzie oraz zakupy do ogrodu przedszkolnego takie jak trawa, drzewa, krzewy, kwiaty donice, mogą być finansowane dotacją. Oczywiście taki nie tylko z powodów wskazanych wyżej. Do zadań organu prowadzącego należy zapewnienie warunków działania przedszkola, a ogród należy przecież do przedszkola. Jest to miejsce, w którym dzieci spędzać powinny 1/5 czasu spędzanego w jednostce oświatowej — tak wskazuje podstawa programowa. Zatem wszelkie prace związane z utrzymaniem tych miejsc, będą realizowane w zakresie zadań organu, który zobowiązany jest dbać o właściwą przestrzeń dla rozwoju dziecka i utrzymywać bezpieczne i higieniczne warunki. Dlatego też kosimy trawę, przycinamy drzewa, porządkujemy przestrzeń.

Sprzedaż, przekazanie szkoły lub przedszkola innemu organowi prowadzącemu. Krok po kroku

Przedszkole — w ogrodzie również odbywa się kształcenie

Ogród to miejsce, w którym odbywa się kształcenie z użyciem naturalnych pomocy dydaktycznych. Dzieci kształcą się nie tylko poprzez samą zabawę w ogrodzie, ale również, w trakcie tej zabawy, np. poznają różne gatunki drzew i roślin. Pozwala to wzbogacać ich wiedzę i rozwijać słownictwo. Można powiedzieć, że w czasie pobytu w ogrodzie dzieci odbywają lekcje przyrody. Na placu zabaw czy w ogrodzie dzieci rozwijają też motorykę dużą i motorykę małą. Do tego potrzebne jest odpowiednie wyposażenie tych miejsc.

Ogrodowe pomoce naukowe i sprzęty dydaktyczne

Czym zatem są wszelkie produkty, towary, które kupujecie państwo do ogrodów przedszkolnych: drzewa, krzewy, kwiaty, donice, kamienie, piach, mchy, trawa i wiele, wiele innych? Naturalnie są one artykułami dydaktycznymi i pomocami naukowymi. Co do finansowania ich dotacją, nikt chyba nie ma wątpliwości. Jeśli nawet ktoś zgłasza zastrzeżenia w tej kwestii, to odsyłam do treści art. 35 ust. 1 pkt 2, który wskazuje, że dotacją finansuje się środki dydaktyczne oraz między innymi sprzęt rekreacyjny i sportowy. Coraz więcej osób decyduje się również na prowadzenie w ogrodach przedszkolnych małych ogrodów warzywnych uprawianych przez dzieci pod kierownictwem wychowawców. To również stanowi środki dydaktyczne i materiały do nauki.

Dotacje celowe dla żłobków — nieuprawnione zapisy w gminnych uchwałach

Ogród jest częścią przedszkola

Ogród jest częścią przedszkola. Wszelkie aktywności dzieci w ogrodzie nie byłyby możliwe, gdyby był on zaniedbany. Oczywiste jest, że zadaniem przedszkola jest edukowanie, a jednym ze sposobów realizacji tego zadania, jest właściwe, tak pod względem estetycznym, jak i pod względem bezpieczeństwa utrzymanie ogrodu.

Prace ogrodowe finansowane ze środków z dotacji oświatowych

Powyższe wiąże się z kosztami ponoszonymi na utrzymanie drzew, krzewów, kwiatów, trawnika, odśnieżanie ścieżek, ławek i całej gamy innych prac. Najczęściej, szczególnie w mniejszych placówkach, prace te wykonywane są przez osoby Państwu bliskie, często do ich wykonywania zatrudniacie Państwo np. małżonków.

Aktualizacja dotacji oświatowych 2023. Kiedy nastąpi? Kiedy wypłata zaktualizowanej kwoty?

Za pracę należy się płaca

Tu powstaje zagadnienie, finansowania wynagrodzenia za wykonaną pracę. Oczywiste jest, że gdyby pracę taką wykonywał zatrudniony w przedszkolu konserwator, nie byłoby wątpliwości co do możliwości zatrudnienia takiej osoby i finansowania dotacją jej wynagrodzenia. Większe placówki mogą też pozwolić sobie np. na zlecanie tego typu prac wyspecjalizowanym firmom.

Zatrudnianie osób bliskich np. męża a dotacje oświatowe

A co z mężem? Zgodnie z art. 24 Konstytucji praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Powyższe oznacza ochronę każdego rodzaju pracy. Dotyczy to pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę, jak i w każdej innej formie zatrudnienia. Z normy tej wywodzimy, że praca stanowi wartość, którą państwo zobligowane jest chronić. Praca, ale również wypłacane, za wykonywanie pracy wynagrodzenie, mają zagwarantować godne warunki bytu. Jasnym jest zatem, że nie ma pracy niewolniczej. Jeśli ktoś wykonuje pracę na rzecz przedszkola, to jest również uprawniony do wynagrodzenia za nią.

Dotacje oświatowe. Terminy wypłaty dotacji dla szkoły i przedszkola niepublicznego

Prace ogrodowe w przedszkolu — forma zatrudnienia

Jak już wyjaśniliśmy, za pracę należy się płaca. Pozostaje pytanie o możliwą formę zatrudnienia. Zwracam Państwa uwagę, że w rozumieniu przepisów o rachunkowości, osoba prowadząca szkołę, czy przedszkole traktowana jest jak przedsiębiorca. Ma to odniesienie również do naszych bliskich, głównie współmałżonków, którzy pomagając nam, w naszej działalności, traktowani są jak osoby współpracujące.

Składki ZUS organu prowadzącego jednostkę oświatową i jego małżonka

Jak Państwo wiecie, w rozumieniu ustaw o rachunkowości traktowani jesteście, jak przedsiębiorcy. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, również na gruncie przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, uważana jest za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. Oznacza to, że nie odprowadza składki ZUS od swojego wynagrodzenia wypłacanego za pełnienie funkcji dyrektora, ale również to wynagrodzenie nie jest oskładkowane. W konsekwencji osoba prowadząca przedszkole, odprowadza składkę za siebie jak przedsiębiorca. Skoro składka płacona jest, jak od przedsiębiorcy, to niestety nie można finansować tej składki dotacją. Skoro zatem małżonek traktowany jest, jak osoba współpracująca, to również i jego składka, będzie płacona na tej samej podstawie – jak przedsiębiorca. Wynagrodzenie wypłacamy z tytułu umowy o pracę, ale składkę opłacamy, jak od osoby współpracującej.

Małżonek z działalnością gospodarczą — faktura za usługi na rzecz szkoły, przedszkola

Często stosowanym przez Państwa rozwiązaniem, jest sytuacja, w której małżonek, prowadzący działalność gospodarczą, za prace wykonywane na rzecz przedszkola wystawia Państwu fakturę, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. To jest, w mojej ocenie, bardzo dobre rozwiązanie.

Wycena prac ogrodowych w szkole, przedszkolu

Powstaje pytanie, jak wycenić takie prace. Jak zrobić to w możliwie najbezpieczniejszy sposób? Dotyczy to wszelkich prac, czy to wykonywanych w ogrodzie, czy też remontów, sprzątania, obsługi sieci internet i innych.

Ustalenie ceny rynkowej na potrzeby kontroli dotacji lub skarbowej

Dobrą praktyką, jest określenie zakresu prac, a następnie zebranie na lokalnym rynku ofert od innych wykonawców. Następnie musimy dopasować wycenę, do tak ustalonej ceny rynkowej. Pomoże to Państwu w przypadku wątpliwości osoby kontrolującej, jak i przy ewentualnych wątpliwościach, które mogą być kierowane przez organy skarbowe.

Pisemna umowa z wykonawcą — zakres prac i cena

Dobrą praktyką jest też konstruowanie pisemnej umowy pomiędzy partnerami handlowymi, którymi w tym wypadku są małżonkowie prowadzący dwie niezależne od siebie działalności. W umowie tej określamy zakres prac i ich cenę.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie