Rozporządzenie o ograniczeniu edukacji stacjonarnej i jego kolejne zmiany!

Co robią prawnicy w weekend? Czytają sobie dla relaksu rozporządzenia i śledzą wprowadzane w nich zmiany! Poniżej zamieszczamy pierwotny tekst rozporządzenia i jego kolejne wersje, które były wprowadzane przez rządzących. Pierwotnie rozporządzenie z 20 marca 2020 roku mieściło się na niespełna 5 stronach. Po zmianach zajmuje obecnie blisko 40!

– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie 12 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
– – – – – – – – – – – – – – –
Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji – zasady i tryb składania

Szkolenie 20 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
Dostęp do nagrania szkolenia
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy
– – – – – – – – – – – – – – –

Dla ułatwienia Państwu stosowania prawa pod linkiem znajduje się autorski tekst jednolity. Rozporządzenie traktuje o zadaniach, kompetencjach, uprawnieniach dyrektora, nauczycieli i kadry. Wskazuje w jakim zakresie prowadzone są zajęcia opiekuńcze, w jakim dydaktyczne i praktyczne. Reguluje zasady obliczania godzin pracy nauczycieli czy zasady prowadzenia zajęć w klasach I -III przez innych nauczycieli. Reguluje zasady komunikacji elektronicznej pomiędzy organami, uczniami, rodzicami. Określa zasady rekrutacji, olimpiad, egzaminów w tym ośmioklasisty i maturalnego. Reguluje zasady określania dni wolnych i szereg innych elementów, które pojawiają się w państwa pytaniach. Mamy nadzieję, że tekst w takiej formie udzieli Państwu odpowiedzi przynajmniej na część pytań i pomoże w codziennej pracy.

Kolejne zmiany w rozporządzeniu oznaczyliśmy następującymi kolorami:

Czerwony 25 marca 2020 r. Dz. U. poz 530
Niebieski Dz. U poz. 657 z 10 kwietnia 2020
Zielony 29 kwietnia 2020 r. Dz. U. poz. 781
Fioletowy 15 maja 2020 r. Dz. U. poz. 872
Pomarańczowy z 20 maja 2020 Dz. U. poz. 891
Granatowy 28 maja 2020 Dz. U poz. 952

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty: Pełny tekst rozporządzenia i jego kolejne zmiany