Rozliczanie dotacji kwestie RODO i szkolenia. Jakie wydatki można finansować dotacją?

Szkolenia i kwestie RODO - co można finansować dotacją?
Szkolenia i kwestie RODO – co można finansować dotacją?

Dotacje oświatowe mogą  być wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących placówki, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności placówki. Można więc przeznaczyć dotację na wynagrodzenie osób fizycznych, a także na wydatki związane z realizacją zadań organu prowadzącego. Czy także kwestie RODO i szkolenia?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Pierwsza taka wygrana w Warszawie! Sąd uwzględnił roszczenie z tytułu niedopłaty dotacji

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

Obsługa RODO i szkolenia można finansować dotacją oświatową

Oznacza to, że można te pieniądze przeznaczyć także na wynagrodzenie np. inspektora RODO i przygotowanie dokumentacji z tym związanej. Można nimi także sfinansować szkolenia w tym przedmiocie. Jest to bowiem działanie w ramach zadań organu prowadzącego.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia od 28 grudnia. Przedszkola i żłobki pozostają otwarte!

Dotacja oświatowa. Finansowanie kosztów obsługi administracyjnej

Z dotacji można finansować zadania organu prowadzącego w tym m.in. koszty obsługi administracyjnej, prawnej, finansowej i oczywiście obsługi organizacyjnej placówki. Wszelkie wydatki związane z poprawnym prowadzeniem tych procedur są wydatkami poniesionymi w celu realizacji zadań podstawowych szkoły lub przedszkola.

Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

Finansowanie kosztów dotacją oświatową na podstawie wyroku Sądu Administracyjnego w Krakowie

Podczas szkolenia 17 grudnia, które będzie miało odrobinę inny kształt niż nasze dotychczasowe spotkania. Omówimy podczas niego zasady rozumienia i interpretowania ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na przykładzie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W wyroku tym Sąd wyjaśnił dość dokładnie, kiedy można finansować dotacją np. wyżywienie, dlaczego koszt najmu odrębnego pomieszczenia może stanowić kwalifikowany koszt przedszkola. Sąd wskazał też, że faktury wystawiane na podmiot prowadzący przedszkole, a nie bezpośrednio na samo przedszkole, nie powinny być z tego powodu kwestionowane (o ile wydatki są zasadne). Mamy nadzieję, że takie omówienie na przykładach wraz z uzasadnieniem pozwoli Państwu jeszcze lepiej zrozumieć temat rozliczania dotacji oświatowych.

RODO w przedszkolu i innych jednostkach oświatowych. Błędy popełniane przez placówki

Wynagrodzenie osoby fizycznej z dotacji oświatowej

Jest wiele wątpliwości co do katalogu wydatków w placówkach oświatowych. Zwłaszcza w kwestii wynagrodzeń. MEN, w odpowiedzi na zapytanie poselskie, wskazuje, że kalkulując wynagrodzenie osoby fizycznej należy odnosić się do 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Premie, nagrody i urlopy finansowane dotacją  przedszkolną

W mojej ocenie oznacza to, że maksymalny limit , bez pochodnych płaconych przez pracodawcę, oznacza , że na koniec roku możliwe jest wypłacenie np. dodatkowej nagrody, czy premii uznaniowej. Prosze jednak zwrócic baczną uwagę na regulamin premii. W Państwa wypadku lepszym rozwiązaniem wydaja się być premie uznaniowe i nagrody pozostające w dyspozycji pracodawcy. Podobnie ma się sprawa ze świadczeniami urlopowymi. W mojej ocenie moga one być finansowane dotacją.

– – – – – – – – – – – – – – –

POZNAJ NASZE SZKOLENIA:

Dotacje, kontrola, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, najnowsze zmiany w prawie
Szkolenia przeznaczone są dla osób prowadzących szkoły, przedszkola i żłobki
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/

– – – – – – – – – – – – – – –

Księgowanie rozliczenia dotacji finansowane z dotacji przedszkolnej

Zwróćcie też Państwo uwagę na kwestię finansowania prowadzenia księgi rozliczania dotacji z dotacji właśnie. Pozwala to na finansowanie księgowanie dotacji z samej dotacji oświatowej. Skoro do zadań organu prowadzącego należy prowadzenie obsługi administracyjnej, to w mojej ocenie rozliczenie dotacji mieści się również w katalogu zadań organu prowadzącego.

Ostatni moment na roszczenie za rok 2010 i zwłoka przy wypłacaniu dotacji oświatowej!

Możemy jeszcze wyliczyć dla Państwa kwotę należną za rok 2010, jeśli prowadziliście Państwo wówczas przedszkole i macie wątpliwości co do kwoty. Widziałam również, że gminy informują, że środki z dotacji zostaną wypłcaone po terminie. To bardzo poważna sytuacja, ponieważ Państwo macie obowiązek wydać do końca roku te środki! Jeśli środki zostaną wypłacone w kolejnym roku, to one mogą już nie być dotacją i powstaje pytanie czy nie powinniście Państwo zapłacić od nich podatku!

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Beata Patoleta

Jeśli macie pytania dotyczące prawa oświatowego, dotacji, roszczeń ws. niedopłaty, prawidłowej wysokości świadczeń – zapraszamy do kontaktu. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta