Szkoła, przedszkole. Jak dochodzić swoich praw w kwestii dotacji oświatowych?

Roszczenia ws. dotacji oświatowych
Roszczenia ws. dotacji oświatowych

Pierwsze miesiące 2021 roku potwierdzają, że jednostki samorządu terytorialnego, które w sposób nieprawidłowy ustalały wysokość dotacji oświatowych dla szkół i przedszkoli niesamorządowych, zobowiązane są do wypłaty różnicy. Rozbieżność między dotacją w prawidłowej wysokości, a dotacją faktycznie wypłaconą sięga nawet 300 złotych na dziecko!

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kolejne postępowania o roszczenie w sprawie niedopłaty dotacji oświatowej

Judykatura potwierdza, że dochodzenie roszczeń z tytułu niedopłaconych kwot dotacji może następować skutecznie po upływie roku budżetowego. Dla uwzględnienia roszczenia nie jest konieczne wykazywanie, przez osobę prowadząca przedszkole niepubliczne, wydatków poniesionych ponad kwotę otrzymanej dotacji. W tym roku udało się nam już zakończyć blisko 10 postępowań o niedopłacone kwoty dotacji oświatowych.

Żłobki. Dotacje jedynie na dziecko obecne w placówce?

Dotacje szkolne i przedszkolne – sądy potwierdzają słuszność naszej interpretacji

Sądy rozpoznające te sprawy potwierdziłby prawidłowość dokonywanej przez nas interpretacji art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty, a mianowicie:
– podstawę naliczenia dotacji należy ustalić w oparciu o ostateczny plan wydatków, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku budżetowego (roszczenie za lata do 2016 roku włącznie)
– do podstawy naliczenia dotacji należy przyjąć plan wydatków ze wszystkich rozdziałów, związanych z funkcjonowaniem przedszkoli, a nie tylko wydatki z rozdziału 80104
– w przypadku, gdy w danej gminie funkcjonuje przedszkole specjalne, w podstawie naliczenia dotacji należy uwzględnić także plan wydatków rozdziału 80105
– pomniejszenie podstawy naliczenia dotacji jest możliwe wówczas, gdy Rada Gminy podjęła odpowiednią uchwałę w tym zakresie.

Przedszkole otwarte, czy zamknięte? Czy można weryfikować wnioski rodziców?

Co roku przedawniają się kolejne terminy

W trakcie naszego poniedziałkowego szkolenia [Dotacja oświatowa 2021. Statuty, wydatkowanie, rozliczanie, kontrola] odpowiemy na Państwa pytania dotyczące spraw o niedopłacone kwoty dotacji. Wskażemy, w jaki sposób prowadzone są takie postępowania oraz jaka jest obecna praktyka jednostek samorządu terytorialnego w tego typu sprawach. Wskażemy, że niedopłaty dotacji oświatowych w wielu gminach wynoszą nawet blisko 250-300 złotych miesięcznie na jednym uczniu, co powoduje, iż każdy rok odkładania decyzji o zainicjowaniu sprawy o niedopłacone dotacje powoduje bezpowrotną utratę środków finansowych w kwotach wynoszących setki tysięcy złotych.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata patoleta