RODO w przedszkolu i innych jednostkach oświatowych. Błędy popełniane przez placówki

RODO w przedszkolu - jakie błędy popełniają placówki?
RODO w przedszkolu – jakie błędy popełniają placówki?

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, czyli słynne RODO obowiązuje już ponad dwa i pół roku. Wciąż jednak szereg podmiotów nie wdrożyło w swoich strukturach procedur oraz dokumentów, które pozwalają na uznanie, że w sposób prawidłowy dbają o ochronę danych osobowych. Jak prawidłowo stosować zasady RODO w przedszkolu i innych placówkach oświatowych?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Problemy ze stosowaniem zasad RODO w placówkach oświatowych obnażyło ostatnie ograniczenie działalności placówek oświatowych. Chodzi tu m.in. o wnioski od rodziców o zorganizowanie zajęć stacjonarnych. Jak wygląda sprawa stosowania RODO w przedszkolach, żłobkach, szkołach i innych jednostkach oświatowych? O czym musimy pamiętać i jakich zasad przestrzegać, żeby uniknąć ewentualnych problemów? Jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie reguł? W trakcie szkolenia odpowiemy też na wszystkie Państwa pytania.
Rejestracja: RODO w przedszkolu, szkole, żłobku. Jakie dane można zbierać? [22 kwietnia g.17.00]

RODO w przedszkolu i innych jednostkach oświaty

Tak jak w przypadku innych branż, wśród przedszkoli można wyróżnić najpopularniejsze błędy oraz niedopatrzenia związane z RODO. Mogą one skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności administracyjnej, a w skrajnych przypadkach także finansowej. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Roszczenia z tytułu niedopłaconej dotacji. Kolejny sukces naszego klienta!

RODO – upoważnienia i ich zakres

Zgodnie z RODO każda osoba dopuszczona do przetwarzania danych osobowych powinna otrzymać upoważnienie wydawane przez administratora danych. Niestety, w wielu przypadkach, kwestia ta jest zaniedbywana. Upoważnienia po prostu nie są wydawane. Brak upoważnienia oznacza, że dana osoba nie miała prawa przetwarzać danych osobowych. Co za tym idzie wszelkie podejmowane przez nią czynności miały charakter bezprawny. Istotne jest również to, by upoważnienie takie zawierało prawidłowo określony zakres. Należy wskazać do jakich zbiorów ma dostęp dana osoba. Przykładowo, szeregowy pracownik nie powinien mieć dostępu do danych księgowych.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia od 28 grudnia. Przedszkola i żłobki pozostają otwarte!

Obowiązek informacyjny RODO w przedszkolu

Zgodnie z art. 12-14 RODO, każdy administrator danych musi zrealizować obowiązek informacyjny względem osoby, której dane dotyczą. Niezależnie od tego, czy pozyskuje dane od samego podmiotu danych, czy też osoby trzeciej (na przykład drugiego z opiekunów dziecka).
Niestety, wiele przedszkoli wciąż zaniedbuje ten obowiązek, co czasami skutkuje nawet skargami do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wszczęciem postępowania administracyjnego. Jest to o tyle zaskakujące, że wymagane informacje można przekazać w bardzo prosty sposób. Można to zrobić przez politykę prywatności umieszczoną na stronie internetowej oraz odpowiednie klauzule informacyjne dołączone do kwestionariuszy, umów lub innych dokumentów. W przeciwnym wypadku niezadowolony lub roszczeniowy rodzic z łatwością może skomplikować życie całej organizacji przez kierowanie skarg oraz wskazywanie na uchybienia.

Roszczenia w sprawie dotacji oświatowych. Jak dochodzić swoich praw?

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Bardzo częstym zjawiskiem jest zbieranie szeregu danych osobowych „na przyszłość” lub „jakby co”. Unijny ustawodawca był świadom tego zjawiska i dlatego też wprowadził do RODO zasadę minimalizacji danych. Zgodnie z nią zgodnym z prawem jest przetwarzanie wyłącznie tych danych osobowych, które są konieczne do osiągnięcia danego celu przetwarzania. W związku z tym przedszkole (tak jak i inne podmioty) powinno zweryfikować, czy katalog zbieranych przez nie danych osobowych jest prawidłowy. Na przykład, nie ma potrzeby zbierania danej osobowej, jaką jest data urodzenia opiekuna. Jest to jednak często spotykane.

Sukcesja prawa do prowadzenia przedszkola. Dotacje, roszczenia

Programy używane do przetwarzania danych osobowych

W obecnych czasach coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju aplikacje oraz platformy ułatwiające działalność oraz organizację pracy. Oczywiście można korzystać z tego typu rozwiązań. Musimy jednak pamiętać o zweryfikowaniu najważniejszych elementów związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych. Szczególną uwagę zwrócić należy na to, czy w regulaminie znajdują się postanowienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz jakie zabezpieczenia są stosowane przez podmiot, który dostarcza oprogramowanie.

500 złotych dotacji dla nauczyciela i roszczenia ws. dotacji oświatowych

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Beata Patoleta

Jeśli macie pytania dotyczące prawa oświatowego, dotacji, roszczeń ws. niedopłaty, prawidłowej wysokości świadczeń – zapraszamy do kontaktu. Adres email: lexedu@lexedu.pl lub na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta