Szkice

– NASZE  SZKOLENIA –
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
23.01.2024 godzina 16.00
Czym są standardy i polityka ochrony małoletnich? Kto i kiedy musi je wprowadzić i jakie sankcje grożą za niezastosowanie się do wytycznych?
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Kontrola dotacji oświatowych i formy prowadzenia działalności oświatowej
25.01.2024 godzina 10.00
Jak przygotować się do kontroli dotacji. Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia jednostek oświatowych taki jak: spółka, stowarzyszenie czy fundacja?
Zapisy: Kontrola dotacji. Formy prowadzenia działalności >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy >>>
– – – – – – – – – – – – – – –