Przedszkole otwarte mimo obostrzeń? Możliwe konsekwencje

Obywatelskie nieposłuszeństwo. Przedszkole otwarte pomimo obostrzeń
Obywatelskie nieposłuszeństwo. Przedszkole otwarte pomimo obostrzeń

Jak może wyglądać kwestia „obywatelskiego nieposłuszeństwa” w przypadku placówek oświatowych? Czy przedszkole może sobie pozwolić na to, żeby mimo wytycznych MEiN, pozostać otwarte? Do tej kwestii odniosła się mecenas Beata Patoleta, specjalista ds. prawa oświatowego.

Dzień Matki w przedszkolu, szkole. Organizacja zgodnie z obostrzeniami

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Obywatelskie nieposłuszeństwo w przedszkolu

Chciałabym się odnieść do kwestii zamiaru stosowania, przez niektórych z Państwa, „obywatelskiego nieposłuszeństwa” wzorem niektórych restauratorów. Wiem, że to może być podyktowane emocjami. Zwróćcie jednak Państwo uwagę, że w Waszym przypadku takie postępowanie może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Zamknięcie przedszkoli? Co robić?

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa

Przypominam, że zarówno dyrektor jak i organ prowadzący zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa. Zgodzicie się Państwo, że jest to pojęcie nieostre i bardzo szerokie oraz „ocenne”. Kto dokonuje tej oceny? Może to być np. wizytator z kuratorium oświaty.

Zmiana organu uprawnionego do kontroli dotacji. Wniosek do MEiN

Wniosek o wykreślenie wpisu

Wizytator może zarzucić Państwu, że jego zdaniem nie zapewniacie bezpieczeństwa w przedszkolu. Jest to bardzo poważny zarzut. Uprawnia on kuratora oświaty do skierowania wniosku do organu rejestrowego o wykreślenie wpisu! Organ rejestrowy jest związany takim wnioskiem i zobligowany się do niego dostosować.

Przedszkole, szkoła, żłobek. Wnioski dla rodziców o zorganizowanie zajęć w placówce

Konsekwencje nieposłuszeństwa – brak dotacji

Odwołanie od takiej decyzji kierujecie Państwo z kolei do … kuratora. Jeśli zostanie ona podtrzymana to staje się ostateczna i wpis zostanie wykreślony. Odwołanie możecie Państwo skierować do wojewódzkiego sądu administracyjnego ale na czas postępowania dotacja zostanie wstrzymana. Czy przetrwacie Państwo bez dotacji oświatowej okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy?

Pozostawiam to Państwa ocenie. Ja czuję się jedynie w obowiązku poinformować Was o możliwych konsekwencjach.

Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta