Prezydent zawetował ustawę „lex Czarnek”

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, ustawa nowelizująca prawo oświatowe tzw. „lex Czarnek” została zawetowana przez prezydenta i skierowana do ponownego rozpatrzenia.

Prezydent Andrzej Duda:
– Skierowałem ustawę dot. oświaty do ponownego rozpatrzenia. Uznajmy sprawę za zakończoną. Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory.

Ustawa wróci teraz pod obrady Sejmu. Do odrzucenia weta prezydenta wymagana jest większość 3/5 głosów, czyli za odrzuceniem musiałoby zagłosować 276 posłów, co w obecnej sytuacji wydaje się raczej trudne do zrealizowania.

– – – – – – – – – – – – – – –

Ważne zmiany w prawie oświatowym 2022.
Nowe zapisy w ustawach, nowe obowiązki i regulacje

SZKOLENIE 12.07.2022 godz 17.00
Rok 2022 przyniósł ogromne zmiany w systemie oświatowym. Zmiany w ustawach dotyczących edukacji dotykają wielu aspektów działalności jednostek oświatowych w Polsce. Mecenas Beata Patoleta i mecenas Łukasz Łuczak, specjaliści ds. prawa oświatowego, którzy współpracują z wieloma szkołami, przedszkolami i żłobkami w całym kraju, szczegółowo przedstawią i omówią wszystkie zmiany, które mają wpływ na codzienną działalność niesamorządowych jednostek oświatowych.
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/zmiany-w-prawie-oswiatowym-2022

– – – – – – – – – – – – – – –

„lex Czarnek” – co zawiera ustawa?

Proponowana przez ministra Przemysława Czarnka ustawa wprowadza m.in. zwiększony nadzór kuratorów nad placówkami oświatowymi, w tym niesamorządowymi. Polegać on ma np. na możliwości nakazania odwołąnia dyrektora placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, w przypadku niezastosowania się do zaleceń kuratorium. Ustawa wprowadza również  uzależnienie realizowania zajęć dodatkowych, od zgody kuratora oświaty, która musiałaby być uzyskana na dwa miesiące przed datą wydarzenia.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie