Podwyżki dla nauczycieli w placówkach niesamorządowych — przepisy

Pieniądze, podwyżka dla nauczycieli
Podwyżki dla nauczycieli w niesamorządowych szkołach i przedszkolach [ fot.shutterstock/KamilZajaczkowski]

Podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli a niesamorządowe placówki oświatowe. Czy niesamorządowe jednostki są związane przepisami dotyczącymi podwyżek dla nauczycieli? Jakie minimalne stawki wynagrodzenia obowiązują w niepublicznych szkołach i przedszkolach w 2024 roku? Kwestie przepisów regulujących podwyżki dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w niesamorządowych szkołach i przedszkolach wyjaśnia mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświaty niesamorządowej.

Babciowe – świadczenie 1500 złotych na dziecko w programie Aktywny Rodzic

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Placówki niesamorządowe – Kodeks Pracy, a nie Karta Nauczyciela

Niesamorządowe jednostki oświatowe, publiczne i niepubliczne, czyli placówki prowadzone przez osoby inne niż samorząd, zatrudniają pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Wobec tego, dla właścicieli tych placówek wiążące będą właśnie te przepisy. Karta Nauczyciela wiąże niesamorządowe szkoły i przedszkola jedynie w bardzo wąskim zakresie.

Zmiana treści umowy z rodzicami — kiedy i jakie zmiany można wprowadzić?

Minimalne wynagrodzenie w niesamorządowych szkołach i przedszkolach

W przypadku niesamorządowych placówek oświatowych wiążąca, w kwestii wynagrodzenia pracowników, jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kwestie te reguluje Rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Od 1 stycznia 2024 roku wynosi ono 4242 złote brutto. Oznacza to, że w stosunku do roku poprzedniego (3490 zł.), była to podwyżka o 752 złote, czyli 21,5%.

Dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia w roku 2024

W 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 4242 złote brutto, a od 1 lipca – 4300 złotych brutto. W 2024 r. wzrośnie także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia będzie wynosił 27,70 PLN, a od 1 lipca – 28,10 PLN. To są przepisy prawne i wartości wynagrodzenia, które są wiążące dla organów prowadzących niesamorządowe placówki oświatowe.

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli w placówkach publicznych

W placówkach publicznych po podwyżkach w 2024 roku kwoty minimalnego wynagrodzenia nauczycieli brutto wynoszą odpowiednio: nauczyciel początkujący 4908 zł (podwyżka o 1218 zł), mianowany 5057 zł (+1167 zł), dyplomowany 5915 zł (+1365 zł). Minimalne wynagrodzenie nauczycieli wzrosło minimalnie o 1167 zł, a maksymalnie o 1365 zł w zależności od stopnia awansu zawodowego.

Średnie wynagrodzenie w placówkach publicznych

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z kwoty bazowej dla nauczycieli określonej w ustawie budżetowej. W ustawie budżetowej na rok 2024 kwotę bazową ustalono na wysokości 5176,02 złote.

Dotacje oświatowe a maksymalna kwota wynagrodzenia

Nie jesteście więc Państwo, w niesamorządowych jednostkach oświatowych, związani kwotą minimalnego wynagrodzenia dla nauczycieli wynikającego z Karty Nauczyciela. Pamiętajcie jednak, że w kwestii wynagrodzenia finansowanego z dotacji oświatowych, obowiązuje was limit maksymalnego wynagrodzenia w placówkach niesamorządowych.

Podwyżki dla nauczycieli a aktualizacja kwoty dotacji oświatowych

Zwróćcie Państwo uwagę na to, że gminy zobowiązane były do podwyżek wynagrodzeń nauczycieli w placówkach samorządowych. Przeciętnie był to, zgodnie z przepisami, wzrost o 30 procent. W jakim stopniu te podwyżki powinny wpłynąć na zwiększenie kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na samorządowe placówki oświatowe? Wszystko zależy od tego, ile wynosiły wynagrodzenia pracowników przed podwyżkami — czy były na minimalnym poziomie, czy nie. O tym, jak samodzielnie sprawdzić te zmiany i zweryfikować poprawność wyliczenia nowej kwoty dotacji w gminie, opowiemy na szkoleniu 22 maja — Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie