Podwyżki dla nauczycieli maj 2022 – 4,4% czy 20%?

Podwyżki dla nauczycieli 2022
Podwyżki dla nauczycieli 2022

Senat przyjął ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela. Senatorowie przegłosowali istotne poprawki do pierwotnej propozycji MEiN. Zgodnie z propozycją senatu średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wzrosnąć o 20% zamiast proponowanych przez Sejm 4,4%, natomiast subwencja oświatowa o 10 mld złotych w miejsce proponowanych 1,67 mld złotych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Średnie wynagrodzenie nauczyciela niezmienne od 2020 roku

Wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela pozostaje niezmienna od 2020 roku. Ustawy budżetowe na rok 2021 i 2022 utrzymały wysokość tej kwoty na wcześniejszym poziomie. Z uwagi na wysoki poziom inflacji konieczność podniesienia kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela nie budzi nieczyjego sprzeciwu. Spory dotyczą wysokości tej podwyżki.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego w szkołach i przedszkolach. Kwiecień 2022

Aktualne stawki wynagrodzenia nauczycieli na rok 2022

  • nauczyciel stażysta – 100 proc. kwoty bazowej – 3 537,80 zł
  • nauczyciel kontraktowy – 111 proc. kwoty bazowej – ok. 3 537,80 zł
  • nauczyciel mianowany – 144 proc. kwoty bazowej – ok. 5 094,432 zł
  • nauczyciel dyplomowany – 184 proc. kwoty bazowej – ok. 6 509,552 zł

Zmiana stawki po proponowanej przez Sejm podwyżce o 4,4 %

  • nauczyciel stażysta – 3 693,46 zł (więcej o 155 zł)
  • nauczyciel kontraktowy – 4 099,74 zł (więcej o 173 zł)
  • nauczyciel mianowany – 5 318,58 zł (więcej o 225 zł)
  • nauczyciel dyplomowany – 6 795,97 zł (więcej o 286 zł)

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego a limit wynagrodzenia dyrektora przedszkola

Wzrost wynagrodzenia nauczyciela oznacza także zmianę finansowanego dotacją limitu wynagrodzenia dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz niepublicznych szkół i placówek. Ustawowo limit ten wynosi 150 procent 12 krotnego średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego.

  • Aktualnie limit wynagrodzenia w placówce niepublicznej to [12 x 6509,5 x 1,5]: 117 171, 9 zł
  • Po podwyżce o 4,4 procent limit wzrośnie do [12 x 6795,97 x 1,5 ]: 122 327,46 zł

Podwyżki od czerwca 2022 z wyrównaniem od 1 maja

Według treści nowelizacji podwyżki dla nauczycieli miałyby obowiązywać najpóźniej od 30 czerwca 2022, z wyrównaniem od 1 maja 2022 roku.

Pensja dyrektora zatrudnionego w dwóch placówkach oświatowych. Jaki jest limit wynagrodzenia?

Wzrost wynagrodzenia – wzrost dotacji

Koszt podniesienia średniego wynagrodzenia dla nauczyciela o 4.4 % to według szacunków Sejmu ok. 1,67 miliarda złotych. W kwocie tej został także uwzględniony skutek wzrostu dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego dla szkół, przedszkoli i placówek niesamorządowych wynikający ze wzrostu kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na ucznia. W przypadku zaakceptowania zmian proponowanych przez Senat koszt ten wzrósłby co najmniej do poziomu 10 miliardów złotych. Zdaniem wiceministra Dariusza Piontkowskiego wzrost wydatków sięgnąłby kilkunastu miliardów zł.

Projekt wraz z poprawkami Senatu trafi teraz pod obrady Sejmu.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie