Podwyżka płacy minimalnej od lipca 2024 – placówki niesamorządowe

Podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia - lipiec 2024
Podwyżka kwoty minimalnego wynagrodzenia – lipiec 2024 [fot. shutterstock/AndreyPopov]

Od pierwszego lipca 2024 roku obowiązuje nowa, wyższa kwota wynagrodzenia minimalnego dla pracowników. Ta podwyżka, w przeciwieństwie do podwyżek dla nauczycieli w ramach Karty Nauczyciela, obejmuje niesamorządowe placówki oświatowe.

Podwyżki dla nauczycieli potwierdzone — rozporządzenie płacowe

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wyższe stawki wynagrodzenia minimalnego od 1 lipca 2024

Od 1 lipca 2024 wynagrodzenie minimalne wzrosło do 4300 złotych brutto, a stawka godzinowa do 28 i 10 groszy. Najniższe wynagrodzenie netto od 1 lipca 2024 wyniesie mniej więcej 3261,53 złote. Beata Patoleta: Zwracam Państwa uwagę, że te normy są dla państwa obowiązujące”.

Podwyżki dla nauczycieli w placówkach niesamorządowych — przepisy

Zmiana kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2024

Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrosła do 4242 zł, a stawka godzinowa do 27,70 zł. Zaproponowano, by od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna wynosiła 4626 zł brutto, proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł.

Minimalne wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wynosi:

  • od 1.1.2024 r. 4242 zł
  • od 1.7.2024 r. 4300 zł

Minimalna stawka godzinowa za pracę w 2024 r. wynosi:

  • od 1.1.2024 r. 27,70 zł
  • od 1.7.2024 r. 28,10 zł

Podwyżka dla opiekunów w innych formach wychowania przedszkolnego

Podwyżki w wysokości 1000 złotych dla opiekunów w innych formach wychowania przedszkolnego skierowane są do samorządów. To znaczy, że to samorządy dostaną zwiększoną kwotę dla swoich opiekunów. Państwo prowadzący niesamorządowe punkty: żłobki, punkty opieki, kluby dla swoich opiekunów, tych środków nie otrzymacie. Są one przekazywane jednostce samorządu terytorialnego tak, jak w przypadku subwencji, na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie