Bądź na bieżąco

Aktualności

Konflikt rodzicielski a istotne sprawy dziecka. Prawne aspekty dla placówek oświatowych

Jak powinna zachować się osoba prowadząca szkołe lub przedszkole w przypadku konfliktu między rodzicami dziecka?
13.10.21

Odcinek 5: „Artykuł 33. Warunki otrzymania dotacji”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Jakie kryteria musi spełnić organ prowadzący przedszkole lub szkołę, by otrzymać dotację?
12.10.21

Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta

Na bieżąco śledzimy i analizujemy wszystkie zmiany w przepisach prawa — to nasza praca.
11.10.21

Odcinek 4: „Artykuł 35. Kształcenie specjalne w szkole”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wydatkowanie dotacji na kształcenie specjalne w szkołach – wzór wyliczenia
06.10.21

Wniosek z planowaną liczbą uczniów złożony po terminie – utrata dotacji?

Niezłożenie wniosku do 30 września roku bazowego nie zawsze oznacza, że dotacja w kolejnym roku budżetowym nie będzie należna
05.10.21

Odcinek 3: „Artykuł 35. Kształcenie specjalne”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wczesne wspomaganie rozwoju i kształcenie specjalne – artykuł 35 ustępy 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
28.09.21

Szkolenie. RODO – jak działać zgodnie z przepisami? Dane osobowe w przedszkolu, szkole, żłobku

Jak wygląda sprawa stosowania RODO w przedszkolach, żłobkach, szkołach i innych jednostkach oświatowych?
23.09.21

Odcinek 2: „Artykuł 35. Wynagrodzenia”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Mecenas Beata Patoleta omawia kolejne punkty artykułu 35. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Tym razem mecenas skupia się na kwestiach związanych z wynagrodzeniem.
21.09.21