Bądź na bieżąco

Aktualności

Koniec roku w przedszkolu. Rozliczanie dotacji, roszczenia i należności za przyszły rok

Jakie koszty można rozliczyć dotacją oświatową? Czy można sfinansować wydatki przyszłoroczne np. czynsz? Jak dochodzić praw z tytułu niedopłaconych dotacji za wcześniejsze lata? Które roszczenia się przedawniają?
02.12.21

Szkoła, przedszkole – kwarantanna i izolacja w placówce. Zasady postępowania

Covid-19. Akty prawne istotne dla prowadzących placówki oświatowe. Kwarantanna, izolacja, zawieszenie zajęć i przekazywanie danych dzieci.
29.11.21

Dopuszczalne formy prowadzenia jednostek oświatowych. Zmiana w związku z Polskim Ładem?

Jakie są dopuszczalne formy prowadzenia szkoły, przedszkola lub innej jednostki oświatowej? Zmiany przed wprowadzeniem programu Nowy Ład.
25.11.21

Odpowiedzialność karna osób kierujących niepublicznymi jednostkami oświatowymi za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków

Kara do 3 lat pozbawienia wolności za za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez osobę kierującą niepubliczną jednostką oświatową.
22.11.21

Decyzja administracyjna, a nie protokół — podstawą żądania zwrotu kwoty dotacji oświatowej

Zwrot dotacji oświatowej. Decyzja administracyjna, a nie protokół pokontrolny, stanowi podstawę do żądania zapłaty
19.11.21

Wyższa dotacja na sześciolatki. Raportowanie gminie o dzieciach kończących 6 lat w roku bazowym

Wyższa kwota dotacji na sześciolatki. Obowiązek przekazywania informacji o dzieciach, które ukończyły 6 lat
18.11.21

Czy środki z tytułu dotacji wypłaconej po upływie roku budżetowego, w którym miały zostać udzielone, podlegają rozliczeniu?

Jak traktowane są zaległe środki dotacyjne, które gmina przeleje po upływie roku budżetowego? Czy to nadal jest dotacja? Czy podlegają one rozliczeniu?
03.11.21

Obowiązkowe maseczki w szkołach. W przedszkolach i żłobkach bez zmian

Od 31 października 2021 wprowadzony zostaje obowiązek noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkół w czasie przerw
29.10.21