Bądź na bieżąco

Aktualności

Decyzja administracyjna, a nie protokół — podstawą żądania zwrotu kwoty dotacji oświatowej

Zwrot dotacji oświatowej. Decyzja administracyjna, a nie protokół pokontrolny, stanowi podstawę do żądania zapłaty
19.11.21

Wyższa dotacja na sześciolatki. Raportowanie gminie o dzieciach kończących 6 lat w roku bazowym

Wyższa kwota dotacji na sześciolatki. Obowiązek przekazywania informacji o dzieciach, które ukończyły 6 lat
18.11.21

Czy środki z tytułu dotacji wypłaconej po upływie roku budżetowego, w którym miały zostać udzielone, podlegają rozliczeniu?

Jak traktowane są zaległe środki dotacyjne, które gmina przeleje po upływie roku budżetowego? Czy to nadal jest dotacja? Czy podlegają one rozliczeniu?
03.11.21

Obowiązkowe maseczki w szkołach. W przedszkolach i żłobkach bez zmian

Od 31 października 2021 wprowadzony zostaje obowiązek noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkół w czasie przerw
29.10.21

Odcinek 7: „Artykuł 34 – terminy i zasady wypłaty dotacji oświatowych”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Jakie są dopuszczalne formy wydatkowania dotacji oświatowych? Czy gmina może spóźnić się z wypłatą dotacji? Jakie przepisy regulują wypłatę dotacji oświatowej
28.10.21

Zwrot dotacji. Wszczęcie postępowania karno-skarbowego, przerywa bieg terminu przedawnienia?

Wsczęcie postępowania karno-sądowego przez jednostkę samorządu terytorialnego nie zawsze przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania do zwrotu dotacji
27.10.21

Kwestia tzw. „odfrankowienia” kredytu we franku szwajcarskim. Na czym polega i jak przeprowadzić

Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych. Jak wygląda, krok po kroku, odfrankowienie kredytu i jakie daje korzyści kredytobiorcy?
21.10.21

Odcinek 6: „Artykuły 43 i 44 – aktualizacja kwoty dotacji oświatowych”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Kiedy aktualizowane są dotacje oświatowe? Na czym polega aktualizacja i jak sprawdzić poprawność obliczenia kwoty dotacji po aktualizacji dokonanej przez gminę?
19.10.21