Bądź na bieżąco

Aktualności

Program MEiN Inwestycje w Oświacie – pełna lista beneficjentów

Pierwsi beneficjenci programu Inwestycje w Oświacie. MEiN przedstawił dwa programy finansowania inwestycji w oświacie, także niesamorządowej! Można z nich pozyskać środki na np. zakup nieruchomości, remont dostosowanie obiektu lub zakup wyposażenia.
20.10.22

Aktualizacja dotacji oświatowej – październik 2022. Ustalanie wysokości, kwestionowanie kwoty

Jak wyliczana jest kwota dotacji po aktualizacji i jak wygląda procedura kwestionowania zaktualizowanej kwoty dotacji oświatowej? Wyjaśnia mecenas Beata Patoleta — specjalistka ds. prawa oświatowego.
08.10.22

Co to jest dotacja oświatowa? Jak obliczana jest jej wysokość?

Dotacja oświatowa, którą otrzymują szkoły przedszkola niesamorządowe to środki budżetowe przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych. O dotacjach szkolnych i przedszkolnych, zasadach ustalania wysokości dotacji oświatowych w gminie oraz ich prawidłowym wydatkowaniu opowiedziała mecenas Beata Patoleta – specjalistka ds. prawa oświatowego.
07.10.22

Premia w przedszkolu lub szkole. Finansowanie premii dotacją, zasady, dokumentowanie

Prawidłowe wypłacanie i dokumentowanie premii regulaminowych i premii uznaniowych, finansowanych dotacjami oświatowymi, w jednostkach oświatowych
21.09.22

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

Czy w przedszkolach publicznych lub konkursowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, jeżeli są konkursowe, można pobierać dodatkowe opłaty od rodziców?
07.09.22

Komu zgłosić zmianę w statucie szkoły lub przedszkola? Ile mamy czasu na zgłoszenie zmian?

Komu należy zgłaszać zmiany w statucie szkoły, lub przedszkola? Ile czasu ma jednostka oświatowa na zgłoszenie zmian? Jakie sankcje grożą za brak zgłoszenia?
06.09.22

Nauczyciele specjaliści — pensum a etat w jednostce niepublicznej

Ilu specjalistów należy zatrudnić i jak wyliczyć wymiar etatu specjalisty w szkole lub przedszkolu niepublicznym na podstawie pensum wyznaczonego przez MEiN? Wyjaśnia mec. Beata Patoleta
30.08.22

Kwalifikacje pedagoga specjalnego w szkole lub przedszkolu

Kwalifikacje pedagoga specjalnego. Jakie wymogi stawia MEiN kandydatom nowe stanowisko – pedagoga specjalnego?
23.08.22