Bądź na bieżąco

Aktualności

Zwrot dotacji. Wszczęcie postępowania karno-skarbowego, przerywa bieg terminu przedawnienia?

Wsczęcie postępowania karno-sądowego przez jednostkę samorządu terytorialnego nie zawsze przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania do zwrotu dotacji
27.10.21

Kwestia tzw. „odfrankowienia” kredytu we franku szwajcarskim. Na czym polega i jak przeprowadzić

Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych. Jak wygląda, krok po kroku, odfrankowienie kredytu i jakie daje korzyści kredytobiorcy?
21.10.21

Odcinek 6: „Artykuły 43 i 44 – aktualizacja kwoty dotacji oświatowych”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Kiedy aktualizowane są dotacje oświatowe? Na czym polega aktualizacja i jak sprawdzić poprawność obliczenia kwoty dotacji po aktualizacji dokonanej przez gminę?
19.10.21

Konflikt rodzicielski a istotne sprawy dziecka. Prawne aspekty dla placówek oświatowych

Jak powinna zachować się osoba prowadząca szkołe lub przedszkole w przypadku konfliktu między rodzicami dziecka?
13.10.21

Odcinek 5: „Artykuł 33. Warunki otrzymania dotacji”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Jakie kryteria musi spełnić organ prowadzący przedszkole lub szkołę, by otrzymać dotację?
12.10.21

Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta

Na bieżąco śledzimy i analizujemy wszystkie zmiany w przepisach prawa — to nasza praca.
11.10.21

Odcinek 4: „Artykuł 35. Kształcenie specjalne w szkole”. Komentarz do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Wydatkowanie dotacji na kształcenie specjalne w szkołach – wzór wyliczenia
06.10.21

Wniosek z planowaną liczbą uczniów złożony po terminie – utrata dotacji?

Niezłożenie wniosku do 30 września roku bazowego nie zawsze oznacza, że dotacja w kolejnym roku budżetowym nie będzie należna
05.10.21