Obowiązkowe maseczki w szkołach. W przedszkolach i żłobkach bez zmian

Obowiązkowe maseczki w szkołach
Obowiązkowe maseczki w szkołach

Maseczki w szkołach. W związku z rozwijającą się czwartą falą epidemii covid-19, Rada Ministrów w rozporządzeniu z 28 października 2021 roku zmienia zasady dotyczące noszenia maseczek w szkołach. Od 31 października 2021 wprowadzony zostaje obowiązek noszenia maseczek przez uczniów i pracowników szkół w czasie przerw. W tej kwestii ostateczną decyzję pozostawiono kierującemu podmiotem. Jeśli chodzi o przedszkola i żłobki, to dotychczasowe przepisy nie ulegają zmianie.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Obowiązkowe maseczki w szkole? Decyzja dyrektora lub organu prowadzącego

Obowiązek zakrywania ust i nosa ma dotyczyć uczniów oraz osób zatrudnionych w szkole lub placówce oświatowej — poza czasem zajęć edukacyjnych na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej. Pozostawiono więc niejako sprawę w gestii dyrektorów i organów prowadzących placówki oświatowe. Decyzja ta może zależeć np. od poziomu zachorowań w regionie i liczby zaszczepionych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r.

W uzasadnieniu do rozporządzenia możemy przeczytać:

Z uwagi na fakt, że w przerwach między zajęciami (jak również podczas zajęć świetlicowych w szkołach) studenci oraz uczniowie mają kontakt ze zdecydowanie większą liczbą innych osób (przebywają w niehomogenicznych grupach osób), w tym w sposób utrudniający zachowanie dystansu, np. w czasie przebywania w szatniach, czy też stołówkach albo przemieszczania się między pomieszczeniami, w których odbywają się zajęcia

Aktualizacja kwoty dotacji oświatowych”. Komentarz mecenas Beaty Patolety do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Minister Czarnek o maseczkach w szkole i ograniczeniach związanych z covid-19

W kwestii zmieniających się ograniczeń i nakazów, wypowiedział się również minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek:

Musimy wyeliminować luz w przestrzeganiu zasad. Maseczki były w zaleceniach, a teraz minister Niedzielski chce, żeby znalazły się w rozporządzeniu. Zachęcamy, żeby się szczepić i badać

Czy środki z tytułu dotacji wypłaconej po upływie roku budżetowego, w którym miały zostać udzielone, podlegają rozliczeniu?

Brak obowiązku noszenia maseczek w przedszkolach i żłobkach

Nie zmieniają się przepisy dotyczące obowiązku zakrywania ust i nosa w przedszkolach. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – a ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania, lub opieki postanowi inaczej.

Więcej na temat obowiązku noszenia maseczek w przedszkolach: Pracownicy przedszkoli nie muszą nosić maseczek w pracy!

Po bieżące informacje na temat prawa oświatowego zapraszamy również na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie