Nowe wymagania dla dyrektora publicznej szkoły lub przedszkola od 2023 roku

Nowe wymagania dla dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli
Nowe wymagania dla dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli [fot.shutterstock/Pressmaster]

Zmiana przepisów dotyczących dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli. Ministerstwo Edukacji i Nauki wydało rozporządzenie dotyczące zmiany wymagań, jakie powinna spełniać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Rozporządzenie MEiN – wymagania dla dyrektora publicznej placówki 2023

W tym artykule:
> Kto może zostać dyrektorem publicznego przedszkola szkoły od 2023 roku?
> Kandydat na dyrektora publicznej placówki — bardzo dobra ocena pracy
> Nauczyciel kontraktowy nie może ubiegać się o stanowisko dyrektora

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kto może zostać dyrektorem publicznego przedszkola szkoły od 2023 roku?

Według rozporządzenia z 10 stycznia 2023 r. stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły lub innej placówki edukacyjnej może zajmować nauczyciel mianowany, lub dyplomowany. Kandydat musi mieć wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce; ukończył studia z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela.

Czy dotacja oświatowa, wypłacona po upływie roku budżetowego, podlega rozliczeniu?

Kandydat na dyrektora publicznej placówki — bardzo dobra ocena pracy

Zgodnie z nowymi przepisami dyrektorem publicznej szkoły lub przedszkola będzie mógł piastować kandydat, który uzyskał bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy. Dotychczasowe przepisy dopuszczały do sprawowania tej funkcji osoby, które otrzymały ocenę pozytywną.

Gminy nie wypłacają grudniowej części dotacji lub robią to z opóźnieniem! Apel o uczciwość włodarzy

Nauczyciel kontraktowy nie może ubiegać się o stanowisko dyrektora

Według nowelizacji nauczyciele kontraktowi nie będą już mogli ubiegać się o stanowisko kierownika lub wicedyrektora. W okresie przejściowym, do 31 sierpnia 2027 roku, funkcję dyrektora i wicedyrektora szkoły będą mogli sprawować nauczyciele kontraktowi, którzy uzyskali stopień przed 1 września 2022 roku.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie