MEN pracuje nad złagodzeniem wytycznych

Otrzymałam nieoficjalną informację, że MEN intensywnie pracuje nad złagodzeniem wytycznych i jest już nawet w tym zakresie procedowany dokument roboczy. W kontekście luzowania kolejnych zakazów nieprawdopodobnym wydaje się pozostawienie w przedszkolach i żłobkach limitów. Zadziwia mnie, że dzieci, które nie mogą uzyskać opieki z uwagi na limity, pozostają pod opieką rodziców i korzystają z ogólnodostępnych placów zabaw – często tuż obok Państwa przedszkoli i żłobków – bez zachowania limitów!

Brak miejsc mimo umowy

Oburza mnie, że rodzice mogą stracić pracę, bo nie mogą Państwa placówkom powierzyć dziecka pod opiekę – mimo zawartej umowy.

Wszystko na barkach rodziców i placówek

Już trzy tygodnie mijają od daty złożenia naszego wniosku. Niewiarygodnie, że organy bazują na historycznych i nieprawdziwych danych, uśredniając je z danym z jednostek samorządowych. Wielokrotnie słyszałam od Państwa, że w przedszkolach samorządowych skutecznie zniechęca się rodziców do przedszkoli i żłobków. Jasne – skoro do mojego przedszkola uczęszcza 9 dzieci, a do twojego 1 – to mamy po 5 – czyli są miejsca, ale nijak się to ma do rzeczywistości. Zadziwia mnie, że wobec wielu dostępnych instrumentów resort, tak długo proceduje niezbędne zmiany. Nie mam wątpliwości, że nadejdą, ale do tego czasu jesteście Państwo pozostawieni sami z tłumaczeniem rodzicom, że mimo trwającej umowy nie możecie opiekować się dziećmi, że wybieracie Państwo pomiędzy realnym dobrem dzieci, a odrealnionymi wytycznymi, że podejmujecie ryzyko obciążenia finansowego karami, których niezasadność w wielu przypadkach będziecie zmuszeni udowadniać przed sądem (sic!), bo przecież wielu rodziców cierpliwie czekało i płaciło czesne

Szkolenie – pytania i odpowiedzi

Rejestracja: „Odmrażanie edukacji” w praktyce. Wątpliwości, pytania, odpowiedzi
Na dzisiejszym szkoleniu, w oczekiwaniu na złagodzenie wytycznych GIS będziemy wyjaśniać między innymi: moc wiążącą wytycznych, ewentualne konsekwencje ich niedotrzymania, zasady korzystania z placów zabaw, wycieczek, organizacji zajęć z udziałem osób z zewnątrz. Terminy wypowiadania umów przedszkolnych i żłobkowych, kwestie ich wypowiadania i zasady płatności, zapisy na wypadek dalszego prowadzenia zajęć zdalnych w nowym roku szkolnym. Oczywiście również zasady wypłaty dotacji, w tym również dotacji żłobkowej – uzależnianie jej od fizycznej obecności dziecka w żłobku. I na koniec ewentualne pozwy odszkodowawcze do Skarbu Państwa. Szkolenie skończymy po wyczerpaniu Państwa pytań, które możecie Państwo już zostawiać pod postem.  Państwo niestety związaniu umowami cywilnymi nie macie tak dużo czasu na procedowanie zmian – czas w tym przypadku jest bezcenny.