MEN: dotacje wypłacane na dotychczasowych zasadach

Dotacja oświatowa będzie wypłacana
Dotacja oświatowa będzie wypłacana

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty spowodowało powstanie u Państwa wątpliwości, czy w tym okresie jednostki samorządu terytorialnego w dalszym ciągu będą zobowiązane do wypłaty dotacji na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie 12 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
– – – – – – – – – – – – – – –
Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji – zasady i tryb składania

Szkolenie 20 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
Dostęp do nagrania szkolenia
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy
– – – – – – – – – – – – – – –

Wypłata dotacji oświatowej nie jest zagrożona

Nasza Kancelaria od początku przekazywała Państwu informacje, że wypłata poszczególnych części dotacji nie jest zagrożona. W aktualnym porządku prawnym brak jest przepisów prawnych umożliwiających wstrzymanie wypłaty dotacji. Ponadto wskazywaliśmy Państwu, że utrwalone poglądy doktryny i judykatury w tym zakresie w kontekście dotacji należnej za okres choroby dziecka czy wakacji.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

Jednostki samorządowe są zobowiązane do wypłaty dotacji oświatowej

W dniu dzisiejszym przekazywane przez nas informacje znalazły swoje potwierdzenie. W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprost wskazano, że w obecnej sytuacji dotacje dla jednostek oświaty powinny być wypłacane na dotychczasowych zasadach. Komunikat Ministerstwa przekreśla istniejące w tym zakresie wątpliwości i potwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wypłaty dotacji również w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty.

Zapraszamy na fanpage kancelarii