MEN: dotacje wypłacane na dotychczasowych zasadach

Dotacja oświatowa będzie wypłacana
Dotacja oświatowa będzie wypłacana

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty spowodowało powstanie u Państwa wątpliwości, czy w tym okresie jednostki samorządu terytorialnego w dalszym ciągu będą zobowiązane do wypłaty dotacji na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wypłata dotacji oświatowej nie jest zagrożona

Nasza Kancelaria od początku przekazywała Państwu informacje, że wypłata poszczególnych części dotacji nie jest zagrożona. W aktualnym porządku prawnym brak jest przepisów prawnych umożliwiających wstrzymanie wypłaty dotacji. Ponadto wskazywaliśmy Państwu, że utrwalone poglądy doktryny i judykatury w tym zakresie w kontekście dotacji należnej za okres choroby dziecka czy wakacji.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

Jednostki samorządowe są zobowiązane do wypłaty dotacji oświatowej

W dniu dzisiejszym przekazywane przez nas informacje znalazły swoje potwierdzenie. W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprost wskazano, że w obecnej sytuacji dotacje dla jednostek oświaty powinny być wypłacane na dotychczasowych zasadach. Komunikat Ministerstwa przekreśla istniejące w tym zakresie wątpliwości i potwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wypłaty dotacji również w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty.

Zapraszamy na fanpage kancelarii