MEN: dotacje wypłacane na dotychczasowych zasadach

Dotacja oświatowa będzie wypłacana
Dotacja oświatowa będzie wypłacana

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty spowodowało powstanie u Państwa wątpliwości, czy w tym okresie jednostki samorządu terytorialnego w dalszym ciągu będą zobowiązane do wypłaty dotacji na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

Zapraszamy na nasze szkolenia

Szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Wypłata dotacji oświatowej nie jest zagrożona

Nasza Kancelaria od początku przekazywała Państwu informacje, że wypłata poszczególnych części dotacji nie jest zagrożona. W aktualnym porządku prawnym brak jest przepisów prawnych umożliwiających wstrzymanie wypłaty dotacji. Ponadto wskazywaliśmy Państwu, że utrwalone poglądy doktryny i judykatury w tym zakresie w kontekście dotacji należnej za okres choroby dziecka czy wakacji.

Jednostki samorządowe są zobowiązane do wypłaty dotacji oświatowej

W dniu dzisiejszym przekazywane przez nas informacje znalazły swoje potwierdzenie. W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprost wskazano, że w obecnej sytuacji dotacje dla jednostek oświaty powinny być wypłacane na dotychczasowych zasadach. Komunikat Ministerstwa przekreśla istniejące w tym zakresie wątpliwości i potwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wypłaty dotacji również w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty.

Zapraszamy na fanpage kancelarii