MEN: dotacje wypłacane na dotychczasowych zasadach

Dotacja oświatowa będzie wypłacana
Dotacja oświatowa będzie wypłacana

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek oświaty spowodowało powstanie u Państwa wątpliwości, czy w tym okresie jednostki samorządu terytorialnego w dalszym ciągu będą zobowiązane do wypłaty dotacji na podstawie przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wypłata dotacji oświatowej nie jest zagrożona

Nasza Kancelaria od początku przekazywała Państwu informacje, że wypłata poszczególnych części dotacji nie jest zagrożona. W aktualnym porządku prawnym brak jest przepisów prawnych umożliwiających wstrzymanie wypłaty dotacji. Ponadto wskazywaliśmy Państwu, że utrwalone poglądy doktryny i judykatury w tym zakresie w kontekście dotacji należnej za okres choroby dziecka czy wakacji.

Domowe kształcenie WWR. Przedszkole – audyt czy kontrola? Obostrzenia COVID-19

Jednostki samorządowe są zobowiązane do wypłaty dotacji oświatowej

W dniu dzisiejszym przekazywane przez nas informacje znalazły swoje potwierdzenie. W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprost wskazano, że w obecnej sytuacji dotacje dla jednostek oświaty powinny być wypłacane na dotychczasowych zasadach. Komunikat Ministerstwa przekreśla istniejące w tym zakresie wątpliwości i potwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do wypłaty dotacji również w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty.

Zapraszamy na fanpage kancelarii