Mecenas Beata Patoleta – prawnik od przedszkoli odpowiada na pytania dot. prawa oświatowego

Co można finansować dotacją oświatową. Termin wpisu do SIO
Co można finansować dotacją oświatową. Termin wpisu do SIO

Któremu przedszkolu należy się dotacja oświatowa, jeśli dziecko zmieni placówkę w trakcie miesiąca? Do kiedy przedszkola mają czas, żeby wprowadzić dane do (SIO)? Czy z dotacji oświatowej można sfinansować teatrzyki i wyjścia do kina? Jak długo przedszkole powinno przetrzymywać dokumentację? Podczas spotkania live mecenas Beata Patoleta odpowiedziała na kilka pytań dotyczących prawa oświatowego. Więcej opowiemy Państwu podczas szkolenia, które odbędzie się 12 października 2020 o godz. 17.00

Koronawirus w przedszkolu – zasady postępowania. Wniosek do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego [WZÓR]

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wprowadzenie danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)

Jeśli ktoś nie zdążył jeszcze wprowadzić danych do SIO. Przypominamy – dane do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) składamy według stanu ma 30 września. Dane te należy wprowadzić do Systemu Informacji Oświatowej do 10 października. Taki jest ustawowy termin ujawniania zmian w SIO.

Wygraliśmy dwie sprawy o niedopłacone dotacje! Klient otrzyma ponad 3,5 miliona złotych!

Dotacja na dziecko, które przeniosło się z przedszkola niesamorządowego do samorządowego

Komu należna jest dotacja oświatowa w przypadku dziecko, które zmieniło przedszkole na początku września? Co w sytuacji kiedy rodzic składa wypowiedzenie umowy np. 10 września a w umowie obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia? Włodarze jednej z gmin uznali, że jeśli dziecko uczęszczało do przedszkola niesamorządowego, a potem przeniosło się do samorządowego, to dotacja nie jest należna. Taka decyzja jest sprzeczna z art. 34 ust. 2 oraz z artykułem 24 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W mojej ocenie, w myśl artykułu 24, dotacja jest należna temu przedszkolu, na którego liście dziecko było zapisane wcześniej. W tym wypadku przedszkolu niesamorządowemu. Przeciwne twierdzenia wprowadzają w błąd osoby prowadzące przedszkola niepubliczne. Artykuł 24 wyraźnie wskazuje co będzie się działo w sytuacji, w której dziecko zgłoszone jest do dwóch przedszkoli równolegle.
– mecenas Beata Patoleta

Oświadczenie od rodziców dziecka o przynależności do placówki

Polecam też Państwu, w chwili podpisywania umowy, odbieranie od rodziców oświadczenia o przynależności dziecka w danym miesiącu do państwa placówki.

Okres wypowiedzenia w umowie

W zakresie trwania okresu wypowiedzenia i dotacji, zalecam uświadamiać rodziców, co do zapisów umowy. Pomocne w tej sytuacji jest również zaświadczenie o przynależności dziecka do placówki.

Czy z dotacji można pokryć koszty teatrzyków, biletów do kina itp.?

Jeśli chodzi o przedszkola niepubliczne, to finansować dotacją można zadania związane z kształceniem, wychowaniem, opieką i profilaktyką społeczną.

Nikt z nas chyba nie ma wątpliwości, że wymienione wydatki: teatrzyki, wyjazdy do kina itd., są związane z tymi zadaniami. Maja one przecież na celu poszerzanie wiedzy dzieci, poznawanie przez nie kultury i sztuki. W tym zakresie mogą one być finansowane dotacją, pod warunkiem, że nie są finansowane w tej samej części z innych źródeł (np. wpłaty od rodziców)

Jak długo trzeba przetrzymywać dokumentację przedszkolną (dzienniki, karty zgłoszeń, umowy z rodzicami)

Kontrola może obejmować okres pięciu lat budżetowych poprzedzający rok budżetowy, w którym odbywa sie kontrola.

Zasadnym jest archiwizowanie dokumentacji przez okres co najmniej pięciu lat poprzedzających obecny rok. W przypadku likwidacji przedszkola dzienniki przekazujecie państwo do archiwum kuratorium. Starszą dokumentacje możecie Państwo zniszczyć. Jeżeli zamierzacie Państwo występować z roszczeniem w kwestii niedopłaconej dotacji, to warto te dokumenty zachować dłużej, są one niezwykle pomocne w tej sytuacji. Pamiętajmy, że w tym roku przedawnia się roszczenie za rok 2010.

Jakie wydatki mogą być finansowane dotacją?

Czy z dotacji można sfinansować remont nawierzchni placu przed wejściem do budynku? W tej sytuacji należy się zastanowić, w której z kategorii wydatków wskazanych w przepisie znajduje się remont nawierzchni. Pamiętajmy też, że remont należy do zadań organu prowadzącego, a ustawodawca wskazał, że z dotacji mogą być finansowane zadania organu prowadzącego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Beata Patoleta

Doświadczenie jakie zdobywaliśmy przez lata zajmowania się prawem oświatowym umożliwia nam lepiej zrozumieć Państwa problemy i zaproponować najlepsze rozwiązania. Dlatego zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą prawną jednostek oświatowych z terenu całej Polski. Znamy i rozumiemy Państwa problemy, wiemy też, że dobra znajomość obszarów prawa oświatowego to nie wyłącznie zagadnienia przekazywania i rozliczania dotacji, czy współpracy z rodzicami, uczniami i wychowankami, ale bardzo często zagadnienia prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, prawa nieruchomości, prawa handlowego ale również karnego. Dla Państwa pasją jest nauczanie, dla nas prawo i to prawo oświatowe. Chcielibyśmy, abyście spokojnie mogli poświęcać się swojej pasji, zlecając nam wsparcie prawne, a nasza kancelaria profesjonalnie i sumiennie doradzi, zapewniając ochronę prawną we wszystkich aspektach działania Państwa placówek. Zapraszamy na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta