„Kto Ty jesteś? – Polak mały” – Kto może wnioskować o środki z programu dla przedszkolaków?

Kto może składać wnioski w programie - Kto Ty jesteś? - Polak mały
Kto może składać wnioski w programie – Kto Ty jesteś? – Polak mały [fot.shutterstock/Nataliabiruk]

Wnioski w ramach programu dofinansowania Kto Ty jesteś? – Polak mały można składać już od 26 czerwca 2024. Wiele Państwa wątpliwości budzi to, kto w rzeczywistości może wnioskować o środki na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków. O tym, kto jest uprawiony do składania wniosków o dofinansowanie, opowiedziała mecenas Beata Patoleta.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Czy organ prowadzący przedszkole może wnioskować o środki?

Czy osoba prowadząca jednostkę oświatową może aplikować o środki z programu Kto Ty jesteś? – Polak mały”? Beata Patoleta: Jako organ prowadzący, w mojej ocenie, Nie! Program ten jest bowiem wzorowany na zeszłorocznych inicjatywach Ministerstwa Edukacji, które były kierowane do instytucji pozarządowych — w tym organizacji harcerskich, instytutów badawczych, instytucji kultury i podmiotów prowadzących statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

Wniosek w imieniu fundacji lub stowarzyszenia

Często prowadzicie Państwo jednak różnego rodzaju fundacje lub stowarzyszenia, których działalność statutowa jest ukierunkowana na pomoc jednostkom oświatowym. W takiej sytuacji, jako fundacja lub stowarzyszenie oczywiście można aplikować do programu Kto Ty jesteś? – Polak mały”.

Realizacja działań w ramach programu do 31 grudnia 2024

Przypominam również Państwu, że aktywności w ramach programu muszą zostać zrealizowane do 31 grudnia 2024 roku, a każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek!

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie