„Kto ty jesteś? – Polak mały” – 10 milionów złotych na aktywności dla przedszkolaków

Kto ty jesteś? – Polak mały - nowy program dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej
Kto ty jesteś? – Polak mały – nowy program dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej [ fot.shutterstock/AltrendoImages ]

W ramach nowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Kto ty jesteś? – Polak mały” do rozdysponowania będzie 10 milionów złotych. Jak wynika z komunikatu ministerstwa, środki te będą przeznaczone na organizację zajęć kulturalnych, konkursów, pikników, wystaw i wycieczek dla przedszkolaków przez organizacje pozarządowe, w tym podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kiedy ruszy nabór programu „Kto ty jesteś? – Polak mały”?

Z komunikatu Ministra Edukacji wynika, że nabór wniosków ruszy już 26 czerwca 2024 i potrwa do 17 lipca 2024 r.

„Podróże z klasą” – 60 milionów dofinansowania na wycieczki szkolne

Kto będzie mógł wnioskować o środki?

Pieniądze w programie „Kto ty jesteś? – Polak mały” przekazane zostaną organizacjom pozarządowym. O dofinansowanie ubiegać mogą się:

 • organizacje harcerskie
 • instytuty badawcze
 • instytucje kultury
 • podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania

Cztery moduły tematyczne programu „Kto ty jesteś? – Polak mały”

W ramach modułu „Odkrywcy świata” można będzie uzyskać od 20 do 500 tysięcy złotych na realizację projektu. W tym module środki mogą być przeznaczone na:

 • organizacja warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych
 • stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, gdzie dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne
 • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy, tworzonych w idei STEM
 • organizacja wycieczek i spotkań edukacyjnych do miejsc, które poszerzą horyzonty dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata

Babciowe – świadczenie 1500 złotych na dziecko w programie Aktywny Rodzic

W ramach modułu „Kultura dla przedszkola” można będzie uzyskać od 20 do 500 tysięcy złotych na realizację projektu. W tym module środki mogą być przeznaczone na:

 • organizacja zajęć poświęconych kulturze i tradycjom lokalnym oraz lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, aby rozwijać poczucie tożsamości lokalnej oraz szacunek dla różnorodności kulturowej
 • organizacja zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci
 • współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, muzeami i artystami w celu organizacji warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci

W ramach modułu „Bezpieczne przedszkolaki” można będzie uzyskać od 20 do 500 tysięcy złotych na realizację projektu. W tym module środki mogą być przeznaczone na:

 • organizacja zajęć i warsztatów edukacyjnych dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy
 • przeprowadzenie i przygotowanie konkursów lub wystaw, prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, tj. w przedszkolu, na placu zabaw, w domu czy w najbliższym otoczeniu
 • tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym

Dlaczego dotacja przedszkolna w gminie spadła lub wzrosła tylko symbolicznie?

W ramach modułu „Świat w przedszkolu” można będzie uzyskać od 20 do 500 tysięcy złotych na realizację projektu. W tym module środki mogą być przeznaczone na:

 • organizacja działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, aby poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata oraz promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia i tolerancji
 • organizacja zajęć poświęconych Unii Europejskiej i jej wartościom, aby kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej
 • organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym: konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz pikników.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie