Kształcenie zdalne i „odmrażanie edukacji” – treść rozporządzenia

Wciąż czekamy na odpowiedź MEN i GIS w kwestii liczby miejsc w placówkach. W tym czasie przygotowujemy się do obszernego szkolenia, które poprowadzimy dla Państwa w najbliższą środę [3 czerwca o 18.00]. Dziś udostępniamy Państwu treść rozporządzenia MEN   dotyczącego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty. W treści odrębnymi kolorami zaznaczyliśmy kolejne zmiany, które były wprowadzone. Od dziś [1 czerwca 20202] dopuszczone są między innymi konsultacje dla wszystkich uczniów, zajęcia praktyczne dla III klasy szkół branżowych oraz praktyki zawodowe u pracodawców! Udział w zajęciach zależy wyłącznie od woli rodzica, a szkoły zobligowane są do ich realizowania.

– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
Szkolenie 12 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych
– – – – – – – – – – – – – – –
Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji – zasady i tryb składania

Szkolenie 20 grudnia 2023 godzina 16.00
Zapisy: Pogotowie dotacyjne. Roczne rozliczenie dotacji
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów
Dostęp do nagrania szkolenia
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 – nagranie – Zapisy
– – – – – – – – – – – – – – –

Poniżej zamieszczamy aktualną treść powyższego rozporządzenia.

Kolejne zmiany w rozporządzeniu oznaczyliśmy kolorami:

Czerwony 15 maja 2020 poz. 871
Fioletowy 28 maja 2020 r. poz 953

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 i jego kolejne zmiany