Limit miejsc w placówkach oświatowych – najnowsze informacje

Limit miejsc w przedszkolach – w MEN i GIS trwają prace i konsultacje w tej kwestii. Oczywistym jest, że kwestia limitu miejsc, już obecnie, a od 1 czerwca szczególnie, jest gigantycznym problemem, w szczególności dla przedszkoli niesamorządowych. Wciąż czekamy na oficjalną odpowiedź na wniosek, który złożyliśmy w Państwa imieniu.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Limit miejsc w przedszkolach – działamy!

Nie zostawiamy jednak Państwa samych z tym problemem. Kancelaria podejmuje w tym przedmiocie szerokie działania. Występując z Państwa pełnomocnictwa skierowaliśmy w tym przedmiocie wniosek do MEN, informowaliśmy o problemie GIS, Ministerstwo Zdrowia oraz szereg innych podmiotów. Komunikujemy problem również prasie.

MEN i GIS dostrzegają problem związany z limitem miejsc w placówkach oświatowych

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego otrzymaliśmy dziś informacje, że instytucje po naszym wniosku zdają się dostrzegać tak problem, jak i jego skalę, oraz ewentualne konsekwencje. Poinformowano nas, że prowadzone są prace i konsultacje w kierunku zmiany wytycznych odnośnie limitu miejsc. Wskazywaliśmy, że w znakomitej większości – mając na uwadze luzowanie gospodarki – zapotrzebowanie na miejsca zgłosiło do 100 % rodziców.

Intensywne działania w MEN i GIS

Dziś otrzymaliśmy informacje, tak z GIS, jak i z MEN, że podejmowane są intensywne działania w kierunku zmiany wytycznych. Można się ich w każdej chwili – czekamy zatem z niecierpliwością i …niestety pod presją czasu.

Zapraszamy w piątek na live

Mamy nadzieję, że najpóźniej w toku piątkowego spotkania live będę mogła Państwu zakomunikować dobrą wiadomość i przynajmniej temu problemowi uda się zapobiec nim wywoła znacznie dalej idące skutki. Link do spotkania>>>