Inwestycje w Oświacie 2023 – program wstrzymany. Wkrótce nowe zasady udzielania dotacji celowych

Wstrzymany program Inwestycje w Oświacie. MEiN pracuje nad nowymi zasadami wsparcia dla jednostek oświatowych
Wstrzymany program Inwestycje w Oświacie. MEiN pracuje nad nowymi zasadami wsparcia dla jednostek oświatowych [ fot. shutterstock/Radovan1 ]

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki, w związku ze zmianami legislacyjnymi, przyjmowanie wniosków w systemie Inwestycje w Oświacie zostaje wstrzymane. Składane wnioski pozostaną bez rozpoznania. Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad aktualizacją zasad udzielania wsparcia finansowego i planuje podobne programy dotacji celowych, które będą miały na celu wspieranie systemu oświaty i wychowania. Jak informuje MEiN wkrótce zostaną ogłoszone nowe zasady aplikowania o dotacje celowe na remonty i inwestycje w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych.

Ruszył program Inwestycje w oświacie 2023-2024. Jakie zasady dofinansowania? >>>

Wyniki programu Inwestycje w Oświacie na lata 2023/24 >>>

W tym artykule:
Program Inwestycje w Oświacie 2023 wstrzymany. Wnioski bez rozpoznania
Dofinansowanie na remont szkoły i przedszkola w 2023?
Nowe programy wspierania oświaty dostępne jeszcze w 2023 roku
Wkrótce nowy termin i kryteria naboru wniosków o dotację celową

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 27 listopada 2023 godzina 16.00
Może być finansowane z dotacji oświatowych

Prawo pracy w placówce oświatowej – kodeks pracy, karta nauczyciela, urlopy, umowy. Rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli.
Umowy z pracownikami, pensum a etat, urlopy, nagrody, premie, wypowiedzenia
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/prawo-pracy-w-placowce-oswiatowej
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 23 listopada 2023 godzina 10.00
Vademecum dyrektora żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna
Wypadek w placówce, podawanie leków dzieciom, windykacja należności od rodziców, umowy, uchwały gminne
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/vademecum-dyrektora-zlobka
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 30 listopada 2023 godzina 16.00
Może być finansowane z dotacji oświatowych

Dotacyjny kompas! Bezpieczne wydatkowanie, rozliczanie, dokumentowanie dotacji oświatowych
Rozliczanie dotacji, opisywanie faktur, limity wynagrodzeń, praktyczne porady i wskazówki dot. kontroli dotacji
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/dotacyjny-kompas-wydatkowanie-rozliczanie-dokumentowanie
– – – – – – – – – – – – – – –

Program Inwestycje w Oświacie 2023 wstrzymany. Wnioski bez rozpoznania

Jak informuje MEiN:

W związku z wejściem w życie w dniu 29 kwietnia 2023 r. ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 825) mając na uwadze treść art. 19 przywołanej powyżej ustawy stanowiącym, iż w roku 2023 nie udziela się dotacji celowych, o których mowa w art. 75a pkt 2 i 3 ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082, 2089 i 2666 oraz z 2023 r. poz. 709), a wnioski złożone w roku 2023 pozostawia się bez rozpoznania

Dofinansowanie na remont szkoły i przedszkola w 2023?

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad aktualizacją dotychczasowych zasad ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach mechanizmów pomocowych. Nowe edycje programów dotyczących dofinansowania remontów i inwestycji dla szkoły i przedszkola będą ogłoszone po dostosowaniu przepisów do nowych regulacji.

Nowe programy wspierania oświaty dostępne jeszcze w 2023 roku

Minister Edukacji i Nauki jeszcze w 2023 oku planuje ogłosić podobne programy wspierania systemu oświaty i wychowania w zakresie dostosowania infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.

Wkrótce nowy program, termin i kryteria naboru wniosków o dotację celową

Dokładny termin oraz kryteria naboru wniosków o dotację celową będą dostępne w najbliższym czasie na stronie podmiotowej Ministra Edukacji i Nauki.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie