Szkolenie. Wszystko o dotacjach oświatowych! Naliczanie, kontrola, wydatkowanie, dochodzenie roszczeń…

Przygotowaliśmy dla Państwa obszerne szkolenie poświęcone tematowi dotacji oświatowych. Zarezerwujcie sobie Państwo minimum 4 godziny, ponieważ zamierzamy zająć się tematem bardzo szczegółowo i jak zwykle odpowiedzieć na WSZYSTKIE Wasze pytania!

Z uwagi na zakres szkolenia jego koszt może być finansowany dotacją!

Rejestracja na szkolenie: „Wszystko o dotacjach oświatowych! Naliczanie, kontrola, wydatkowanie, dochodzenie roszczeń…” :

Zapisz się

Jeśli chcieliby Państwo zapłacić przelewem, prosimy o kontakt mailowy: lexedu@lexedu.pl
[W temacie maila prosimy wpisać: „Szkolenie dotacje”]

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Przyznawanie dotacji placówkom niesamorządowym- rzeczywista liczba uczniów, stan na dany dzień miesiąca, frekwencja
  • Rozliczanie dotacji oświatowych – zasady, dokumentacja, korekta, wydatki sporne, rozliczanie dotacji na kształcenie specjalne, zasady wypłaty wynagrodzeń również osobom będącym organem prowadzącym –
  • Zasady i zakres kontroli – terminy, w tym terminy przedawnień, jak się przygotować dokumentację, co sprawdzić przed kontrolą, co może być przedmiotem, weryfikowanie pobrania dotacji, uprawnienia kontrolujących, opisywanie dokumentów, rachunek bankowy przedszkola/szkoły
  • Wydatkowanie – zakres wydatków, dokumentowanie kosztów, dokumentowanie pobrania dotacji- dzienniki, umowy, a może inne potwierdzenia, jak poprawnie przygotować dokumentację
  • Uchwały dotacyjne – wskazanie i omówienie nieprawidłowości i moc wiążąca,
  • Procedura po kontroli dotacji – protokół, zastrzeżenia, decyzja – zasady i terminy odwołania, zwrot dotacji, postępowanie przed sądami administracyjnymi, zasady konstruowania odwołania i skargi, wnioski o wstrzymanie wykonania, prawo do wstrzymania wypłaty dotacji.
  • Aktualizacja dotacji – podstawy wyliczania kwoty dotacji, możliwe zmiany wysokości
  • Weryfikacja poprawności naliczania dotacji
  • Dochodzenie roszczeń z tytułu nieopłaconych dotacji – zasady, etapy, kwoty
  • Pytania i odpowiedzi – jak zwykle postaramy się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania