Dotacje na KKZ do 2019 roku nie podlegały rozliczeniu

Rozliczanie dotacji na Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Rozliczanie dotacji na Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Tuż przed Świętami otrzymaliśmy dwie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące zasad rozliczania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymywanej do roku 2019. Zdaniem kolegium kwalifikacyjne kursy zawodowe do roku 2019 nie podlegały rozliczeniu.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Nadzór Pedagogiczny 2024 i ocena pracy nauczyciela
05.03.2024 godz. 16.00
Regulacje prawne i zasady dotyczące Nadzoru Pedagogicznego w  roku 2024.
Zapisy: Nadzór Pedagogiczny 2024 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Kontrola dotacji oświatowych i dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym
13.03.2024 godz. 16.00
Wszystko o kontroli i dokumentacji w przedszkolu niesamorządowym 2024
Zapisy: Kontrola i Dokumentacja >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kwalifikacyjne kursy zawodowe nie podlegały rozliczeniu do 2019 roku

Kolegium podzieliło prezentowane przez naszą Kancelarię stanowisko, że dotacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe do roku 2019 nie podlegały rozliczeniu, a zatem nie jest możliwe stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie ich wydatkowania. Jest to pogląd zgodny z treścią obowiązujących przepisów, a także podzielany w interpretacjach m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MEiN: Od września 2022 nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach

Rozliczanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe – do 2019 nie podlegały rozliczeniu

Elementy przemawiające za argumentacją, że do 2019 roku Kwalifikacyjne kursy zawodowe nie podlegały rozliczeniu.
– brak ujęcia dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w katalogu dotacji wymienionych w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
– brak ujęcia dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe jako podlegającej kontroli ze strony organu dotującego (art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)
– brak obowiązku składania rocznego rozliczenia dotacji w zakresie odnoszącym się do dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Brak zgłoszenia a dotacje na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Nowe przepisy rozliczania dotacji na KKZ nie dotyczą lat wcześniejszych

Te zasady uległy pewnym modyfikacjom w roku 2019. Wprowadzone zmiany, zgodnie z zasadą lex retro non agit, nie mają zastosowania do lat wcześniejszych. Stosuje się je wyłącznie do zdarzeń prawnych powstałych po ich wprowadzeniu.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie