Dotacje na KKZ do 2019 roku nie podlegały rozliczeniu

Rozliczanie dotacji na Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Rozliczanie dotacji na Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Tuż przed Świętami otrzymaliśmy dwie decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego dotyczące zasad rozliczania dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe, otrzymywanej do roku 2019. Zdaniem kolegium kwalifikacyjne kursy zawodowe do roku 2019 nie podlegały rozliczeniu.

– – – – – – – – – – – – – – –
SZKOLENIE 15.06.2023 godz. 17.00
>>> Windykacja zaległości od rodziców.
>>> Nowelizacja kodeksu pracy 2023 – praca zdalna, wypowiedzenia, urlopy, kontrola trzeźwości
Mecenas Beata Patoleta i mecenas Julia Malinowska-Kurpios przedstawią zasady odzyskiwania zaległości finansowych od rodziców w placówkach oświatowych oraz szczegółowo omówią zmiany w kodeksie pracy istotne z punktu widzenia organów prowadzących i dyrektorów szkół i przedszkoli.
Tematyka i zapisy na szkolenie >>>

– – – – – – – – – – – – – – –

Kwalifikacyjne kursy zawodowe nie podlegały rozliczeniu do 2019 roku

Kolegium podzieliło prezentowane przez naszą Kancelarię stanowisko, że dotacje na kwalifikacyjne kursy zawodowe do roku 2019 nie podlegały rozliczeniu, a zatem nie jest możliwe stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie ich wydatkowania. Jest to pogląd zgodny z treścią obowiązujących przepisów, a także podzielany w interpretacjach m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MEiN: Od września 2022 nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach

Rozliczanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe – do 2019 nie podlegały rozliczeniu

Elementy przemawiające za argumentacją, że do 2019 roku Kwalifikacyjne kursy zawodowe nie podlegały rozliczeniu.
– brak ujęcia dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w katalogu dotacji wymienionych w art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
– brak ujęcia dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe jako podlegającej kontroli ze strony organu dotującego (art. 36 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)
– brak obowiązku składania rocznego rozliczenia dotacji w zakresie odnoszącym się do dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Brak zgłoszenia a dotacje na ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Nowe przepisy rozliczania dotacji na KKZ nie dotyczą lat wcześniejszych

Te zasady uległy pewnym modyfikacjom w roku 2019. Wprowadzone zmiany, zgodnie z zasadą lex retro non agit, nie mają zastosowania do lat wcześniejszych. Stosuje się je wyłącznie do zdarzeń prawnych powstałych po ich wprowadzeniu.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie