Dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach 2023. Kto może składać wnioski i jak to zrobić?

Dotacje MEiN na remonty i inwestycje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w roku 2023
Dotacje MEiN na remonty i inwestycje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w roku 2023 [ fot. shutterstock/Watchara Ritjan ]

Rząd zaplanował dotacje na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych. Według znowelizowanych przepisów, wnioski o przyznanie dotacji można będzie składać od 1 do 30 kwietnia 2023 roku. Co ważne, środki te będą dostępne nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, ale także dla osób fizycznych prowadzących niesamorządowe szkoły i przedszkola. Nowe przepisy mają pomóc w rozwoju infrastruktury szkolnej, co w efekcie ma przełożyć się na lepszą jakość edukacji.

W tym artykule:
Kto może ubiegać się o dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach?
W uzasadnieniu do nowelizacji dotyczącej remontów MEiN poinformował:
Termin składania wniosków o dotacje na remonty w szkołach i przedszkolach
Jaką kwotę może otrzymać szkoła lub przedszkole na remont?
Sposób przekazywania środków z dotacji na remonty dla szkół i przedszkoli

– – – – – – – – – – – – – – –
>>> Kontrola dotacji oświatowych: terminy, dokumenty, prawa, zasady odwołania
SZKOLENIE 29.03.2023 godz. 17.00
Tematyka i zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/kontrola-dotacji-oswiatowych-terminy-dokumenty-prawa-zasady-odwolania/

– – – – – – – – – – – – – – –

Kto może ubiegać się o dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach?

Nowelizacja rozporządzenia MEiN dotyczącego dotacji na remonty i inwestycje placówek oświatowych przewiduje, że osoby fizyczne oraz osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, które prowadzą niesamorządowe przedszkole, szkołę lub placówkę, będą mogły ubiegać się o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu. To ważna informacja dla niesamorządowych jednostek oświatowych.

Dotacje oświatowe — zasady finansowania remontów, inwestycji i modernizacji. Jakie limity obowiązują?

W uzasadnieniu do nowelizacji dotyczącej remontów MEiN poinformował:

„W przypadku tych podmiotów większość środków z ich budżetu jest przeznaczanych na bieżącą działalność, co nie pozwala im na realizację działań inwestycyjnych, a przewidziana możliwość wnioskowania o dotację celową na realizację inwestycji lub remontu pomoże tym podmiotom w rozwoju infrastruktury, co w konsekwencji przełoży się na lepszą jakość i efektywność procesów edukacyjnych”

Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna

Termin składania wniosków o dotacje na remonty w szkołach i przedszkolach

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu placówek oświatowych, w tym niesamorządowych szkół i przedszkoli, będzie można skłądać od 1 do 30 kwietnia 2023 roku. W przypadku szczególnej sytuacji związanej z wystąpieniem zdarzenia losowego, możliwe będzie również złożenie wniosku po 30 kwietnia danego roku. Jednakże, weryfikacja wniosku będzie dokonywana po wyrażeniu zgody przez ministra.

Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie

Jaką kwotę może otrzymać szkoła lub przedszkole na remont?

Kwota dotacji nie będzie mogła przekroczyć wartości kosztorysowej inwestycji lub remontu określonej w umowie. Jeśli wartość kosztorysowa zostanie obniżona już podczas realizacji prac, kwota powinna zostać obniżona o tę wartość.

Pracownicze plany kapitałowe finansowane dotacją oświatową?

Sposób przekazywania środków z dotacji na remonty dla szkół i przedszkoli

Środki na inwestycje i remonty będą przekazywane jednorazowo lub w transzach, jeśli zadanie zostanie podzielone na etapy. W drugim przypadku minister edukacji będzie miał możliwość dokonania oceny dotychczasowego przebiegu robót i zdecydowania o finansowaniu kolejnych etapów. Istnieje także możliwość skierowania wniosku o czasowe wstrzymanie albo zaniechanie realizacji inwestycji lub remontu.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie