Dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach 2023. Wnioski od 8 maja 2023

Dotacje MEiN na remonty i inwestycje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w roku 2023
Dotacje MEiN na remonty i inwestycje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych w roku 2023 [ fot. shutterstock/Watchara Ritjan ]

Zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów w szkołach i przedszkolach. Według znowelizowanych przepisów, wnioski o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji można będzie składać od 8 maja do 8 czerwca 2023 roku. Co ważne, środki te będą dostępne nie tylko dla jednostek samorządu terytorialnego, ale także dla osób fizycznych prowadzących niesamorządowe szkoły i przedszkola. Nowe przepisy mają pomóc w rozwoju infrastruktury szkolnej, co w efekcie ma przełożyć się na lepszą jakość edukacji. Uwaga program został wstrzymany więcej informacji w linku poniżej.

WAŻNE
Ruszył program Inwestycje w oświacie 2023-2024. Jakie zasady dofinansowania? >>>

W tym artykule:
Kto może ubiegać się o dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach?
W uzasadnieniu do nowelizacji dotyczącej remontów MEiN poinformował:
Termin składania wniosków o dotacje na remonty w szkołach i przedszkolach
Jaką kwotę może otrzymać szkoła lub przedszkole na remont?
Sposób przekazywania środków z dotacji na remonty dla szkół i przedszkoli

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Nadzór Pedagogiczny 2024 i ocena pracy nauczyciela
05.03.2024 godz. 16.00
Regulacje prawne i zasady dotyczące Nadzoru Pedagogicznego w  roku 2024.
Zapisy: Nadzór Pedagogiczny 2024 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Kontrola dotacji oświatowych i dokumentacja w przedszkolu niesamorządowym
13.03.2024 godz. 16.00
Wszystko o kontroli i dokumentacji w przedszkolu niesamorządowym 2024
Zapisy: Kontrola i Dokumentacja >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Kto może ubiegać się o dotacje na inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach?

Nowelizacja rozporządzenia MEiN dotyczącego dotacji na remonty i inwestycje placówek oświatowych przewiduje, że osoby fizyczne oraz osoby niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, które prowadzą niesamorządowe przedszkole, szkołę lub placówkę, będą mogły ubiegać się o dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu. To ważna informacja dla niesamorządowych jednostek oświatowych.

Dotacje oświatowe — zasady finansowania remontów, inwestycji i modernizacji. Jakie limity obowiązują?

W uzasadnieniu do nowelizacji dotyczącej remontów MEiN poinformował:

„W przypadku tych podmiotów większość środków z ich budżetu jest przeznaczanych na bieżącą działalność, co nie pozwala im na realizację działań inwestycyjnych, a przewidziana możliwość wnioskowania o dotację celową na realizację inwestycji lub remontu pomoże tym podmiotom w rozwoju infrastruktury, co w konsekwencji przełoży się na lepszą jakość i efektywność procesów edukacyjnych”

Zwrot dotacji oświatowych. Jeden rok budżetowy, jedna ostateczna decyzja administracyjna

Termin składania wniosków o dotacje na remonty w szkołach i przedszkolach

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu placówek oświatowych, w tym niesamorządowych szkół i przedszkoli, będzie można składać od 8 maja do 8 czerwca 2023 roku. W przypadku szczególnej sytuacji związanej z wystąpieniem zdarzenia losowego, możliwe będzie również złożenie wniosku po 30 kwietnia danego roku. Jednakże, weryfikacja wniosku będzie dokonywana po wyrażeniu zgody przez ministra.

Dotacje oświatowe a zatrudnienie nauczyciela na umowie zlecenie

Jaką kwotę może otrzymać szkoła lub przedszkole na remont?

Kwota dotacji nie będzie mogła przekroczyć wartości kosztorysowej inwestycji lub remontu określonej w umowie. Jeśli wartość kosztorysowa zostanie obniżona już podczas realizacji prac, kwota powinna zostać obniżona o tę wartość.

Pracownicze plany kapitałowe finansowane dotacją oświatową?

Sposób przekazywania środków z dotacji na remonty dla szkół i przedszkoli

Środki na inwestycje i remonty będą przekazywane jednorazowo lub w transzach, jeśli zadanie zostanie podzielone na etapy. W drugim przypadku minister edukacji będzie miał możliwość dokonania oceny dotychczasowego przebiegu robót i zdecydowania o finansowaniu kolejnych etapów. Istnieje także możliwość skierowania wniosku o czasowe wstrzymanie albo zaniechanie realizacji inwestycji lub remontu.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie