Dotacja oświatowa wcześniej niż od początku roku budżetowego? Sąd uwzględnił nasze skargi

Dotacja mimo niezłożenia wniosku
Dotacja mimo niezłożenia wniosku

Rozpoczęcie działalności oświatowej w trakcie trwania roku budżetowego nie oznacza, że dotacja dla szkoły lub przedszkola nie może zostać przyznana. Wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzeczenia potwierdzają, że organ dotujący nie może traktować przedszkoli i szkół niepublicznych jako konkurencji dla placówek gminnych. Jest wręcz zobowiązany do stworzenia tym placówkom jak najlepszych warunków ich funkcjonowania, w tym wypłaty dotacji.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Organ dotujący może przyznać dotację w terminie wcześniejszym

Przepis art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wskazuje, że organ dotujący może przyznać dotację w terminie wcześniejszym, niż od początku następnego roku budżetowego. Organ dotujący oceniając taki wniosek, nie może postępować dowolnie, a odmowę wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym, niż od początku następnego roku budżetowego powinien wnikliwie ocenić, a ewentualną odmowę wykazać uzasadnionymi okolicznościami.

Konflikt rodzicielski a istotne sprawy dziecka. Prawne aspekty dla placówek oświatowych

Dotacja mimo niezłożenia wniosku

Z pewnością takimi okolicznościami nie jest fakt niezłożenia wniosku wraz z planowaną liczbą uczniów, istotą bowiem instytucji z art. 33 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jest właśnie przyznanie dotacji, pomimo niezłożenia wniosku.

Stała obsługa prawna dla jednostek oświatowych w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta

Oświata niepubliczna alternatywą dla samorządowej

W ostatni piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uwzględnił dwie skargi złożone przez naszą Kancelarię na odmowę przyznania dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku budżetowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w ustnym uzasadnieniu wydanych wyroków podkreślił, że oświata niepubliczna (niesamorządowa) nie jest uzupełnieniem, lecz alternatywą dla oświaty samorządowej i nie można odmówić przyznania dotacji tylko i wyłącznie dlatego, że w przedszkolach miejskich są wolne miejsca. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli mają prawo do wyboru placówki, która w ich ocenie będzie w najwłaściwszy sposób spełniała cele z zakresu wychowania, opieki i edukacji.

Zapraszamy także na fanpage Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta