Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021. Wzór oświadczenia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021

Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie dotyczące dodatkowego zasiłku opiekuńczego związanego z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022. Zasiłek będzie przysługiwał rodzicom i opiekunom w trakcie nauki zdalnej i dotyczy dzieci do 8 roku życia oraz starszych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Wzór oświadczenia do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego >>>

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci, którzy opiekują się dzieckiem w wieku:

  • do lat 8
  • do lat 16 z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • do lat 18 z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • do 24 lat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozporządzenie MEiN. Nauka zdalna od 20 grudnia. Co z przedszkolami?

Kiedy należny jest zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica czy współmałżonka, który może w tym czasie zapewnić opiekę dziecku lub osobie niepełnosprawnej.

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Zasiłek opiekuńczy dłuższy o 21 dni

Wprowadzony rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do okresu, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy przewidziany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek opiekuńczy – 80 procent wynagrodzenia

Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego wynosi 80 proc. wynagrodzenia i będzie wypłacany za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, dotyczy to także dni ustawowo wolnych od pracy.

Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek otrzyma osoba, która złoży u swojego płatnika składek (pracodawcy), lub za pośrednictwem platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie takie traktowane jest jak wniosek o udzielenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie