Dodatkowi specjaliści w szkołach i przedszkolach dopiero od 2024?

Dodatkowi nauczyciele specjaliści od 2024 roku
Dodatkowi nauczyciele specjaliści od 2024 roku (for. shutterstocj/Krakenimages)

Senat głosował nad poprawkami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym. Nowelizacje dotyczą m.in. kryteriów oceny pracy nauczyciela, zwiększenia wysokości średniego wynagrodzenia nauczyciela. Głosowano także nad przesunięciem terminu wprowadzenia przepisów dotyczących liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole – proponowany termin to rok 2024 – ta poprawka nie przeszła głosowania w Senacie.

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 2024?

Komisja senacka zaproponowała zmiany w nowych standardach zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z ich treścią nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 września 2024 roku, a nie, jak to było w pierwotnej wersji przepisu, od 1 września 2022.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (70.) – 20.07.2022 r., podczas którego omawiamo proponowane poprawki w zmianach prawa oświatowego.

Senator Kazimierz Wiatr:
Analiza sytuacji jaka jest w szkołach powoduje, że będzie kłopot, żeby od 1 września 2022 spełnić te wszystkie wymagania. Stąd poprawka, którą zgłaszam, żeby te przepisy zmienić.

W efekcie proponowanych przez senatora zmian, przepisy dotyczące łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, miałyby obowiązywać od roku 2024.

Poprawka dotycząca przesunięcia terminu zatrudniania nauczycieli specjalistów nie przeszła głosowania w Senacie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie