Dodatkowi specjaliści w szkołach i przedszkolach dopiero od 2024?

Dodatkowi nauczyciele specjaliści od 2024 roku
Dodatkowi nauczyciele specjaliści od 2024 roku (for. shutterstocj/Krakenimages)

Senat głosował nad poprawkami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym. Nowelizacje dotyczą m.in. kryteriów oceny pracy nauczyciela, zwiększenia wysokości średniego wynagrodzenia nauczyciela. Głosowano także nad przesunięciem terminu wprowadzenia przepisów dotyczących liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole – proponowany termin to rok 2024 – ta poprawka nie przeszła głosowania w Senacie.

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Efektywne wydatkowanie i prawidłowe rozliczanie dotacji oświatowych
Termin:
18 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Optymalizacja zarządzania środkami z dotacji i rozliczanie wydatków
Zapisy: Wydatkowanie i rozliczanie dotacji >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Organizacyjne aspekty funkcjonowania niesamorządowej jednostki oświatowej
Termin:
24 kwietnia 2024 godz. 16.00
Zakres: Etaty specjalistów, oddziały integracyjne, dni wolne, dotacje, czesne
Zapisy: Funkcjonowanie placówki niesamorządowej >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 2024?

Komisja senacka zaproponowała zmiany w nowych standardach zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z ich treścią nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 września 2024 roku, a nie, jak to było w pierwotnej wersji przepisu, od 1 września 2022.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (70.) – 20.07.2022 r., podczas którego omawiamo proponowane poprawki w zmianach prawa oświatowego.

Senator Kazimierz Wiatr:
Analiza sytuacji jaka jest w szkołach powoduje, że będzie kłopot, żeby od 1 września 2022 spełnić te wszystkie wymagania. Stąd poprawka, którą zgłaszam, żeby te przepisy zmienić.

W efekcie proponowanych przez senatora zmian, przepisy dotyczące łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, miałyby obowiązywać od roku 2024.

Poprawka dotycząca przesunięcia terminu zatrudniania nauczycieli specjalistów nie przeszła głosowania w Senacie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie