Dodatkowi specjaliści w szkołach i przedszkolach dopiero od 2024?

Dodatkowi nauczyciele specjaliści od 2024 roku
Dodatkowi nauczyciele specjaliści od 2024 roku (for. shutterstocj/Krakenimages)

Senat głosował nad poprawkami dotyczącymi zmian w prawie oświatowym. Nowelizacje dotyczą m.in. kryteriów oceny pracy nauczyciela, zwiększenia wysokości średniego wynagrodzenia nauczyciela. Głosowano także nad przesunięciem terminu wprowadzenia przepisów dotyczących liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole – proponowany termin to rok 2024 – ta poprawka nie przeszła głosowania w Senacie.

Dodatkowe opłaty w przedszkolach publicznych i konkursowych. Dopuszczalne?

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 28 września 2023 godzina 16.00
Awans zawodowy nauczyciela i nadzór pedagogiczny 2023/24
Wymagania należy spełnić by uzyskać dany stopień awansu nauczyciela, zakres nadzoru pedagogicznego…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/awans-zawodowy-nauczyciela-i-nadzor-pedagogiczny
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 5 października 2023 godzina 16.00
Szkolenie warsztatowe: kwalifikacje pracowników placówek oświatowych
Jak oceniać kwalifikacje nauczycieli, pedagogów, specjalistów, pomocy nauczyciela, nauczycieli wspomagających
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/szkolenie-warsztatowe-kwalifikacje-pracownikow
Szkolenie może być finansowane z dotacji oświatowych!
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 12 października 2023 godzina 16.00
Program Maluch Plus. Zmiany prawne 2023 i ciągły nabór wniosków
Najnowsze zmiany w programie Maluch Plus 2023, zasady, terminy, warunki…
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/program-maluch-plus
– – – – – – – – – – – – – – –

Nowe standardy zatrudniania nauczycieli specjalistów od 2024?

Komisja senacka zaproponowała zmiany w nowych standardach zatrudniania nauczycieli specjalistów w szkołach i przedszkolach. Zgodnie z ich treścią nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 września 2024 roku, a nie, jak to było w pierwotnej wersji przepisu, od 1 września 2022.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (70.) – 20.07.2022 r., podczas którego omawiamo proponowane poprawki w zmianach prawa oświatowego.

Senator Kazimierz Wiatr:
Analiza sytuacji jaka jest w szkołach powoduje, że będzie kłopot, żeby od 1 września 2022 spełnić te wszystkie wymagania. Stąd poprawka, którą zgłaszam, żeby te przepisy zmienić.

W efekcie proponowanych przez senatora zmian, przepisy dotyczące łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu, szkole lub zespole, miałyby obowiązywać od roku 2024.

Poprawka dotycząca przesunięcia terminu zatrudniania nauczycieli specjalistów nie przeszła głosowania w Senacie.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie