Dlaczego dotacja przedszkolna w gminie spadła lub wzrosła tylko symbolicznie?

Spadek dotacji oświatowej mimo wzrostu subwencji?
Spadek dotacji oświatowej mimo wzrostu subwencji? [ fot. shutterstock/ambrozinio ]

Jakie mogą być powody tego, że mimo wzrostu pensji nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych, dotacje dla szkół i przedszkoli niesamorządowych spadły lub wzrosły nieznacznie? Mecenas Beata Patoleta o możliwych powodach takiej sytuacji w odniesieniu do zmian kwoty subwencji oświatowej.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost subwencji i dotacji przedszkolnej

Szacowaliśmy, że przeciętny wzrost dotacji oświatowych w gminach wyniesie między 10% a 15% i rzeczywiście w większości przypadków mamy do czynienia z taką sytuacją. Jednak okazuje się, że nie wszędzie. Przyczyn takiej sytuacji, gdy dotacja wzrosła jedynie symbolicznie albo spadła, może być kilka. Omówimy je szczegółowo poniżej.

Nowe kwoty dotacji oświatowych od maja 2024. Wzrost, czy spadek?

Możliwy wyższy wzrost, ale i spadek dotacji w listopadzie

Drobna uwaga na początek. Już teraz zwracamy Państwa uwagę na to, co może mieć miejsce w przypadku aktualizacji październikowej. W związku z tym, iż w tym roku wyłączony został przepis, art. 43 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w maju dotacja może wzrosnąć o ponad 50%, ale też w październiku może ona spaść o ponad 25% średniej arytmetycznej dotychczas otrzymywanych stawek dotacji!

Dlaczego dotacja spadła lub wzrosła minimalnie?

Minimalny wzrost dotacji po aktualizacji w kwietniu 2024 może być spowodowany np. tym, że jednostka samorządu terytorialnego, mogła, już planując swój budżet na rok 2024, z jakichś przyczyn, zaplanować wydatki, w tym wynagrodzenia dla nauczycieli w wyższej wysokości. Skoro były już one wcześniej zaplanowane w wyższej wysokości, to dotacja po aktualizacji nie musi już wzrosnąć. W takiej sytuacji, żeby to zweryfikować, trzeba zajrzeć do sprawozdania RB-28. Tam należy sprawdzić, w kategorii 80104, jak zaplanowane zostały te wydatki dla publicznych szkół i przedszkoli dla grudnia 2023 i dla marca 2024.

Babciowe – świadczenie 1500 złotych na dziecko w programie Aktywny Rodzic

Wzrost dotacji dopiero w listopadzie 2024?

Możliwa jest również taka sytuacja, że niektóre gminy w ogóle nie zaplanowały, nie zwiększyły wydatków w planie wydatków budżetowych na dzień 30 marca, tylko np. zrobiły to 1 albo 2 kwietnia. Ponieważ aktualizacji dokonujemy 30 dni od miesiąca, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa, to te wydatki, które są w planie kwietniowym, będą brane pod uwagę dopiero w aktualizacji listopadowej.

Zaplanowane wyższe wydatki na uczniów z orzeczeniem a spadek dotacji

Powodem zmniejszenia kwoty dotacji może być również błędnie zaplanowany wzrost wydatków na uczniów z orzeczeniami. Jednostka samorządu terytorialnego w wyniku zwiększenia kwoty subwencji, którą otrzymuje na podstawie metryczki subwencji oświatowej, błędnie zaplanowała dużo wyższe wydatki na uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Tę kwotę, przypominam, odejmuje się od podstawy naliczania dotacji, prawda?

Zbyt wysokie dochody z wpłat rodziców

Ewentualnie, co jest o bardzo powszechne, gmina mogła zaplanować zbyt wysokie dochody z tytułu wpłat rodziców za godzinę ponad podstawę programową i za wyżywienie. To również może rzutować na to, że nowa kwota dotacji nie jest wyliczana we właściwej wysokości. Tych powodów może być znacznie więcej. W tym wypadku trzeba zajrzeć do uchwały budżetowej, do planu wydatków budżetowych, do sprawozdań budżetowych i zobaczyć, gdzie nadmierne wydatki na przedszkola publiczne mogą być ulokowane.

Zmiany w programie Maluch Plus – Aktywny Maluch 2022-2029

Przyczyna spadku dotacji? Zwykłe błędy!

Tutaj dochodzimy do ostatniego, bardzo prozaicznego powodu możliwego spadku kwoty dotacji. Błędy! Po prostu zwykłe błędy w kalkulacji. Może to być, chociażby przyjęcie nieprawidłowej liczby uczniów innej niż ta, która rzeczywiście uczęszcza do placówek samorządowych.

Szkolenie 6 czerwca 2024 godzina 16.00

Dlatego właśnie zaplanowaliśmy dla Państwa szkolenie. Opowiemy na nim o aktualizacji, możliwych błędach w kalkulacjach, przykładach niezbyt uczciwego działanie gmin. Powiemy Państwu również, w jaki sposób możecie Państwo sobie obliczyć samodzielnie prawidłową kwotę dotacji i kiedy i jak możecie zareagować na ewentualne błędy w obliczeniach. Więcej informacji o szkoleniu >>>

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie