Decyzja administracyjna, a nie protokół — podstawą żądania zwrotu kwoty dotacji oświatowej

Podstawa zwrotu dotacji oświatowej - decyzja administracyjna
Podstawa zwrotu dotacji oświatowej – decyzja administracyjna

Sam protokół kontroli nie może stanowić podstawy żądania zwrotu dotacji oświatowej, czy prowadzenia egzekucji, kwestionowanej kwoty dotacji. To, co jest w protokole, dotyczy samej kontroli! Na tej podstawie gmina nie ma możliwości zażądać od Państwa tej kwoty, jeśli nie przekażecie jej Państwo dobrowolnie. Dopiero ostateczna decyzja administracyjna daje tytuł do domagania się zapłaty.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zwrot dotacji oświatowej na podstawie decyzji administracyjnej

Nie rekomenduję, nawet jeśli zgadzacie się Państwo z treścią protokołu, wpłacać kwestionowanej kwoty wydatkowanej dotacji na rachunek gminy, bez uprzedniego wydania decyzji administracyjnej! W przypadku wydania decyzji co do pobrania i wydatkowania dotacji za konkretny rok, mamy kwestię ostatecznie w toku instancji zakończoną. Jeśli mamy decyzję, która jest ostateczna, mamy rozstrzygnięcie zagadnienia.

Brak decyzji administracyjnej – możliwość ponownej kontroli

Jeśli np. przeprowadzono kontrolę za rok 2017 i ustalono, że do zwrotu jest 2000 PLN, to za ten rok, jak już będzie wydana decyzja administracyjna, kontrola nie może się odbyć ponownie. Natomiast w przypadku, gdy zapłacicie Państwo te pieniądze bez decyzji administracyjnej, na podstawie samego protokołu, to może odbyć się u Państwa kolejna kontrola za ten sam rok.

Warto poczekać na decyzję administracyjną w kwestii zwrotu kwoty dotacji oświatowej

Warto poczekać na wszczęcie postępowania administracyjnego. Jeśli zgadzacie się Państwo z ustaleniami kontroli, to poczekać na decyzję i ewentualnie nie odwoływać się od jej treści do SKO – Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Będziecie Państwo mieli, w formie tej decyzji potwierdzenie, że organ ustalił dla danego roku konkretne okoliczności. Sam protokół nie jest bowiem żadnym formalnym dokumentem. Jest to jedynie jeden z dowodów w sprawie.

Zwrot niewykorzystanej dotacji oświatowej. Tok postępowania krok po kroku

Gmina przeprowadza kontrolę w placówce oświatowej. Efektem tej kontroli jest protokół pokontrolny i zalecenia pokontrolne z informacją w jakim terminie i na jaki rachunek wpłacić należność. W żadnym razie protokół ani też zalecenia pokontrolne, nie stanowią tytułu do egzekucji środków. Gmina, czy powiat, nie może Państwu samodzielnie potrącić tych środków, ani z pomocą organów egzekucyjnych przeprowadzić ich egzekucji.

Decyzja administracyjna daje możliwość domagania się zapłaty niewykorzystanej dotacji oświatowej

To jest tak, jak z wezwaniami do zapłaty, czy to kierowanymi przez Państwa do rodziców, czy przez nas w Państwa imieniu do gmin np. o niewypłacone kwoty dotacji. Jest to zatem informacja, że w ocenie formułującego pismo powinni Państwo coś zapłacić. Dopiero jednak ostateczna decyzja administracyjna daje tytuł do domagania się tej zapłaty.

Warto poczekać, by uniknąć dodatkowej kontroli

Warto o tym pamiętać, bo dość często pomaga to Państwu uniknąć zbędnej, dodatkowej kontroli, a często też oszczędzić znaczne środki.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie