Ćwiczenia wojskowe 2023 a pracownicy szkół i przedszkoli

Pracownicy szkół i przedszkoli a ćwiczenia wojskowe
Pracownicy szkół i przedszkoli a ćwiczenia wojskowe [fot. shutterstock/presslab]

Wyrażacie Państwo niepokój, że przy i tak małej liczbie nauczycieli przez pobór na ćwiczenia wojskowe ta liczba może się jeszcze zmniejszyć. Wydaje mi się, że to zbyt daleko idący i zbędny niepokój. Obecnie wiemy tylko tyle, że jest projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób, które w 2023 roku mogą być powołane do czynnej służby wojskowej oraz liczby osób, które mogą pełnić służę wojskową w rezerwie, w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych.

W tym artykule:
> Zawody, które leżą w spektrum zainteresowania wojska w kwestii ćwiczeń wojskowych 2023
> W rozporządzeniu podany jest górny limit powołań na ćwiczenia wojskowe
> Wyrównanie dla pracownika za czas ćwiczeń wojskowych
> Firmy mogą się starać o rekompensatę kosztów zastępstwa
> Kto zgodnie z polskim prawem jest zwolniony z ćwiczeń woskowych

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Aktualizacja dotacji oświatowych i roszczenia ws. błędnie naliczonej kwoty dotacji

Termin:
5 czerwca 2024 godz. 16.00
Zakres:
Aktualizacja dotacji, podstawy prawne, poprawność stawki dotacji
Zapisy: Aktualizacja i roszczenia >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Zawody, które leżą w spektrum zainteresowania wojska w kwestii ćwiczeń wojskowych 2023

To, co może Państwa interesować, to wskazane przez wojsko zawody, które leżą w obszarze zainteresowań. Pośród pożądanych przez wojsko zawodów wymienia się między innymi psychologów, rehabilitantów, tłumaczy, pielęgniarki, lekarzy, informatyków, kierowców zawodowych, a nawet prawników. Przy czym, zgodnie z informacjami z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji osoby, które nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego, nie znajdują się raczej w centrum zainteresowania wojska.

Zatrudnienie w szkole lub przedszkolu osoby bez wymaganych kwalifikacji – jak to zrobić?

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji:
Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby #WojskoPolskie a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego.

Osoba zakwalifikowana, względem której zostanie wydana decyzja administracyjna, będzie powołana na ćwiczenia, które mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe (max 30 dni), długotrwałe (max. 90 dni) oraz rotacyjne (max. 30 dni w trybie mieszanym). Od decyzji można złożyć odwołanie, ale złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Może zatem nie warto aż tak się emocjonować, biorąc pod uwagę, że rozporządzenia są dość podonej treści jak te z ubiegłych lat.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji:
Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia. W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa, przechodzi do rezerwy pasywnej. Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe – trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego.

Rozliczenie dotacji i koniec roku w przedszkolu, szkole. Czy można regulować dotacją należności za przyszły rok?

W rozporządzeniu podany jest górny limit powołań na ćwiczenia wojskowe

Warto też wskazać, że wskazane w rozporządzeniu wielkości limitów osobowych uwzględniają liczbę osób, które w 2023 r. MOGĄ BYĆ powołane do czynnej służby wojskowej. Wartości te, tak jak w planie wydatków budżetu, stanowią górny, nieprzekraczalny limit. Nie znaczy to, że takie wartości zostaną zrealizowane. Należy pamiętać, że za każdy dzień takich ćwiczeń, osobie biorącej w niej udział, należne jest wynagrodzenie od wojska.

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji:
W 2023r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Liczba „do 200tysięcy” powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji.

Zamrożenie cen gazu dla szkół i przedszkoli w 2023 roku. Rządowy projekt zatwierdzony przez sejmową komisję

Wyrównanie dla pracownika za czas ćwiczeń wojskowych

Za czas ćwiczeń wojskowych pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie — dostaje on urlop bezpłatny od pracodawcy. Przysługuje mu za to uposażenie od wojska. Wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe w 2023 powinno zostać wypłacone przez dowódcę jednostki wojskowej, w której owe ćwiczenia się odbyły. Wynosi ono, w zależności od stopnia, w przypadku: szeregowego 129,96 zł., kaprala – 151,12 zł., sierżanta – 157,32 zł., podporucznika – 191,52 zł. Dodatkowo też, jeśli kwota jest niższa niż stawka wynagrodzenia, rezerwiście przysługuje rekompensata. Wynosi ona 1/21 miesięcznego wynagrodzenia brutto. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest to 1/252 dochodu z poprzedniego roku. Rekompensata nie dotyczy zleceniobiorców, im przysługuje jedynie żołd.

Dlaczego dotacja oświatowa spada? O co spytać gminę – wzór wniosku

Firmy mogą się starać o rekompensatę kosztów zastępstwa

Firmy, których pracownicy zostali powołani na ćwiczenia, a są żołnierzami rezerwy z nadanym przydziałem kryzysowym, mogą starać się o rekompensatę kosztów związanych np. z zatrudnieniem, przeszkoleniem pracownika zatrudnionego na zastępstwo. Nie dotyczy ona wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo.

Kto zgodnie z polskim prawem jest zwolniony z ćwiczeń wojskowych

  • sprawujące urząd senatora lub posła
  • prowadzące w danym okresie własną kampanię wyborczą
  • zajmujące stanowiska kierownicze w administracji rządowej
  • pełniące wysokie funkcje w organach samorządowych

Szkolenia w naszej kancelarii >>>

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie