Aktualizacja stawek dotacji szkolnych i przedszkolnych – czerwiec 2020

Czerwiec jest miesiącem, w którym jednostki samorządu terytorialnego dokonują aktualizacji stawek dotacji dla szkół i przedszkoli. Aktualizacja dotacji przeprowadzana jest w oparciu o stan budżetu na 31 maja 2020 roku w przypadku przedszkola. W oparciu o metryczkę subwencji oświatowej w przypadku szkoły podstawowej i dotacji na uczniów posiadających orzeczenia.

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Dotacje na Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium i nadzór nad niesamorządowymi jednostkami oświatowymi

Termin: 24 lipca godzina 16.00
Zapisy: Kształcenie specjalne i WWR. Kontrola kuratorium >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Zasady konstruowania umów z rodzicami w placówkach oświatowych i opiekuńczych

Termin: 7 sierpnia 2024 g. 12.00
Zapisy: Umowy z rodzicami – babciowe, windykacja, zasady >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Babciowe 2024 – program Aktywny rodzic. Zasady programu, czesne i Umowy z Rodzicami

Termin: 22 sierpnia 2024 g. 16.00
Zapisy: Babciowe 2024. Umowy z rodzicami >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

Weryfikacja aktualizacji stawek dotacji dla szkoły lub przedszkola

Aby zweryfikować prawidłowość dokonania aktualizacji stawek dotacji przez Gminę należy pozyskać z jednostki samorządu terytorialnego odpowiednie dokumenty i informacje. Jest to dobry czas, aby te działania podjąć w tej chwili. Zaktualizowana stawka dotacji znajdzie swoje zastosowanie dopiero do raty dotacji wypłacanej w lipcu 2020 roku. Czas na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kwestionującej wysokość dotacji, będzie przypadał na 30 dni od dnia otrzymania dotacji w lipcu.

Pomoc w kwestii aktualizacji dotacji szkolnej i przedszkolnej

Nasza Kancelaria poza reprezentowaniem Państwa w postępowaniach o niedopłacone kwoty dotacji oświatowych w latach wcześniejszych, dokonuje także weryfikacji prawidłowości naliczenia bieżących kwot dotacji i poprawności aktualizacji stawek dotacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w tym zakresie zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem facebooka lub poprzez e-mail: lexedu@lexedu.pl 

Zobacz też:

Aktualizacja stawek dotacji oświatowych październik 2020
Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?
Zaniżanie dotacji. Prokuratura zajmie się sprawą