Aktualizacja stawek dotacji czerwiec 2020

Czerwiec jest miesiącem, w którym jednostki samorządu terytorialnego dokonują aktualizacji stawek dotacji. Aktualizacja dotacji przeprowadzana jest w oparciu o stan budżetu na 31 maja 2020 roku w przypadku przedszkola. W oparciu o metryczkę subwencji oświatowej w przypadku szkoły podstawowej i dotacji na uczniów posiadających orzeczenia.

Zapraszamy na nasze szkolenia

Szkolenia Kancelarii Adwokackiej Adwokat Beata Patoleta >>>

Weryfikacja aktualizacji stawek dotacji

Aby zweryfikować prawidłowość dokonania aktualizacji stawek dotacji przez Gminę należy pozyskać z jednostki samorządu terytorialnego odpowiednie dokumenty i informacje. Jest to dobry czas, aby te działania podjąć w tej chwili. Zaktualizowana stawka dotacji znajdzie swoje zastosowanie dopiero do raty dotacji wypłacanej w lipcu 2020 roku. Czas na złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, kwestionującej wysokość dotacji, będzie przypadał na 30 dni od dnia otrzymania dotacji w lipcu.

Pomoc w kwestii aktualizacji dotacji

Nasza Kancelaria poza reprezentowaniem Państwa w postępowaniach o niedopłacone kwoty dotacji w latach wcześniejszych, dokonuje także weryfikacji prawidłowości naliczenia bieżących kwot dotacji i poprawności aktualizacji stawek dotacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami w tym zakresie zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem facebooka lub poprzez e-mail: lexedu@lexedu.pl 

Zobacz też:

Aktualizacja stawek dotacji oświatowych październik 2020
Jak rozliczać dotacje na kształcenie specjalne?
Zaniżanie dotacji. Prokuratura zajmie się sprawą