Aktualizacja dotacji oświatowych 2023. Kiedy nastąpi? Kiedy wypłata zaktualizowanej kwoty?

Aktualizacja kwot dotacji oświatowych kwiecień 2023
Aktualizacja kwot dotacji oświatowych kwiecień 2023

Zbliża się termin tzw. pierwszej aktualizacji kwoty dotacji oświatowych. Dokonuje się jej 30 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej. Kiedy nastąpi pierwsza aktualizacja dotacji szkolnych i przedszkolnych w 2023 roku i kiedy można się spodziewać wypłaty zaktualizowanej kwoty? Jak może zmienić się kwota dotacji po kwietniowej aktualizacji?

W tym artykule:
Pierwsza aktualizacja dotacji oświatowych 2023 — termin
Kwietniowa aktualizacja dotacji oświatowych 2023
Aktualizacja dotacji w kwietniu 2023, pierwsza wypłata w maju 2023

– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 27 listopada 2023 godzina 16.00
Może być finansowane z dotacji oświatowych

Prawo pracy w placówce oświatowej – kodeks pracy, karta nauczyciela, urlopy, umowy. Rozliczenie nagrody specjalnej dla nauczycieli.
Umowy z pracownikami, pensum a etat, urlopy, nagrody, premie, wypowiedzenia
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/prawo-pracy-w-placowce-oswiatowej
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 23 listopada 2023 godzina 10.00
Vademecum dyrektora żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna
Wypadek w placówce, podawanie leków dzieciom, windykacja należności od rodziców, umowy, uchwały gminne
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/vademecum-dyrektora-zlobka
– – – – – – – – – – – – – – –
Szkolenie 30 listopada 2023 godzina 16.00
Może być finansowane z dotacji oświatowych

Dotacyjny kompas! Bezpieczne wydatkowanie, rozliczanie, dokumentowanie dotacji oświatowych
Rozliczanie dotacji, opisywanie faktur, limity wynagrodzeń, praktyczne porady i wskazówki dot. kontroli dotacji
Zapisy: https://lexedu.pl/szkolenia/dotacyjny-kompas-wydatkowanie-rozliczanie-dokumentowanie
– – – – – – – – – – – – – – –

Pierwsza aktualizacja dotacji oświatowych 2023 — termin

Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, pierwszej aktualizacji kwoty dotacji dokonuje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Ogłoszenie ustawy budżetowej na rok 2023 nastąpiło 8 lutego. Termin 30 dni od ogłoszenia budżetu upłynie 10 marca. Oznacza to, że miesiącem aktualizacji w roku 2023 będzie kwiecień. Jest to bowiem miesiąc, następujący po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Art. 43. [Aktualizacja kwoty dotacji]
2. Aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, dokonuje się:
1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej „miesiącem pierwszej aktualizacji” – w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3;

Dotacje oświatowe. Terminy wypłaty dotacji dla szkoły i przedszkola niepublicznego

Kwietniowa aktualizacja dotacji oświatowych 2023

Kwietniowa aktualizacja powinna uwzględniać w planie wydatków budżetowych nową kwotę bazową, stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości wynagrodzeń nauczycieli. Kwota bazowa w roku 2023, względem roku 2022 wzrosła o ok. 12,5%. Tak istotny wzrost wynagrodzeń nauczycieli powinien wpłynąć na zmianę wysokości kwot dotacji oświatowych. Podniesienie wydatków budżetowych na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach samorządowych jest bowiem konieczne.

Limit wynagrodzenia z dotacji oświatowych dla dyrektora, nauczyciela w 2023 – jak obliczyć i ile wynosi?

Aktualizacja dotacji w kwietniu 2023, pierwsza wypłata w maju 2023

Nowa kwota dotacji oświatowych w gminie powinna zostać ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) jednostki samorządu terytorialnego. Z tym jednak, jak sami Państwo wiecie, bywa różnie. Dlatego też nową stawkę dotacji część z Państwa pozna dopiero wraz z pierwszą wypłatą zaktualizowanej kwoty — w maju 2023 roku.

Art. 43. [Aktualizacja kwoty dotacji]
3. Zaktualizowana kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, obowiązuje od:
1) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu pierwszej aktualizacji — w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
2) pierwszego dnia listopada roku budżetowego — w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2;
3) pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu aktualizacji — w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3.

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie