400 plus i rodzinny kapitał opiekuńczy. Pytania i odpowiedzi

400 plus, 1000 plus. Pytania i odpowiedzi
400 plus, 1000 plus. Pytania i odpowiedzi

Kwestia dofinansowania 400 plus na żłobek i rodzinnego kapitału opiekuńczego – 1000 plus, budzi wiele Państwa wątpliwości. W miarę możliwości staramy się odpowiadać na Państwa pytania w tej kwestii. Zebraliśmy kilka najbardziej popularnych pytań i odpowiedzi z ostatnich tygodni. Zaplanowaliśmy również dla Państwa szkolenie poświęcone tej tematyce.

Zobacz też:
Rozliczanie 400 plus. Zwracanie rodzicom nadpłaconej kwoty czesnego. Kiedy? Jak?

NASZE  SZKOLENIA
– – – – – – – – – – – – – – –
Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych 2024. Wzór dokumentu
[Dostęp do nagrania szkolenia]

Zapisy: Standardy ochrony małoletnich >>>
– – – – – – – – – – – – – – –
Opieka nad dziećmi do lat 3 – nowe regulacje 2023. Wzory dokumentów

[Dostęp do nagrania szkolenia]
Zapisy: Opieka nad dziećmi do lat 3 >>>
– – – – – – – – – – – – – – –

RKO – rodzinny kapitał opiekuńczy. Jaka jest wysokość świadczenia?

Maksymalnie jest to 12 tysięcy złotych. Pieniądze wypłacane będą przez 24 miesiące po 500 złotych miesięcznie lub przez 12 miesięcy po 1000 pln.

Program Maluch Plus 2023 – kto i na co może otrzymać środki?

RKO. Czy można zmienić sposób pobierania dofinansowania z 500 miesięcznie na 1000 miesięcznie?

Tak. Raz w okresie otrzymywania kapitału rodzic może ponownie zdecydować czy chce otrzymywać 500 zł miesięcznie przez dłuższy okres czy 1000 zł miesięcznie ale krócej

Warunki otrzymania dotacji oświatowej przez przedszkole niepubliczne

Gdzie składać wniosek i kto wypłaca pieniądze z RKO?

Przyjmowaniem wniosków związanych z RKO, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

400 plus dla rodziców zastępczych?

– Jestem mamą zastępczą. Dziecko ma 15 miesięcy i od stycznia idzie do żłobka. Czy należy się nam dofinansowanie #400plus⁉
– Tak, dofinansowanie jest należne‼

Dokumentacja w przedszkolu niepublicznym. Dokumenty niezbędne i przydatne

Kto składa wniosek o 400 plus na opiekę żłobkową?

Wniosek składa opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Dofinansowanie 400+ do żłobka dla jedynaka, który skończył 3 lata?

– Czy 400 plus przysługuje jedynakowi, który chodzi do żłobka i skończył 3 l.
– 400 plus na objęcie opieką żłobkową przysługuje także po ukończeniu 36. miesiąca

400 plus dla przedszkolaka?

– Świadczenie 400 plus na żłobki. Mam rozumieć, że dzieci które są jedynakami, skończyły 3 lata i chodzą do przedszkola, nie otrzymują świadczenia? To jest tylko dla żłobków?
– Tak właśnie zapisano w ustawie

300 plus. Ruszyły wypłaty wyprawki dla dziecka z programu „Dobry start”

Więcej na temat 400 na żłobek i 1000 plus

400 plus na dziecko w żłobku. Od 2022 dofinansowanie na objęcie dziecka opieką żłobkową

Komu przysługuje dofinansowanie 400 plus do opieki żłobkowej?

– Komu przysługuje dofinansowanie 400 plus na dziecko w żłobku?
– Dofinansowanie 400 plus na objęcie żłobkową przysługuje na dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi tu między innymi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Wydatki na remont i konserwację obiektów szkolnych i przedszkolnych finansowane dotacją oświatową

Dofinansowanie 400 plus na żłobek po pobraniu rodzinnego kapitału opiekuńczego?

– Rodzic korzysta z RKO do załóżmy maja 2022, ponieważ w danym miesiącu dziecko skończy 36 miesięcy. Dziecko jest objęte opieka żłobkową do końca sierpnia 2022. Czy rodzic po RKO może wnioskować o 400 + od czerwca do sierpnia 2022?
– Tak. Ustawa: „Na dzieci, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, i kapitał ten został przez matkę albo ojca pobrany w łącznej przysługującej wysokości przed ukończeniem przez dziecko 36. miesiąca życia, dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje po ukończeniu przez dziecko 36. miesiąca życia”.

Dotacje oświatowe – błędy i wydatki, których nie można finansować dotacją

3-latek w żłobku. Czy przysługuje mu dofinansowanie 400 plus?

– Jeśli do żłobka zostanie przyjęte dziecko od lutego 2022 roku i będzie miało skończone 3 lata a jest drugim dzieckiem (rodzeństwo 5 lat) czy może starać się o dofinansowanie?
– Tak. Na dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, przysługiwało będzie dofinansowanie 400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową. Chodzi tu między innymi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Gdzie i do kiedy składać informacje dotyczące 400 plus?

– Proszę o informacje gdzie składać dane rodziców i dzieci do 31.12
– Do 31 grudnia 2021 żłobki, kluby dziecięce i podmioty zatrudniające dziennego opiekuna zobowiązane są do zawiadomienia rodziców o konieczności przekazania danych. Osoby prowadzące żłobki i kluby dziecięce są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. Podmioty zatrudniające dziennego opiekuna są obowiązane, do dnia 31 marca 2022 r., do uzupełnienia danych zawartych w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów.

Ochrona taryfowa dla odbiorców gazu — szkoły, przedszkola, żłobki. [Wzory oświadczeń]

Czy dofinansowanie 400 na żłobek trzeba zacząć pobierać przed ukończeniem 3 roku życia?

– Dziecko pierwsze. W grudniu 2021 ma 38 miesięcy i jest w żłobku. Czyli skończył 3 lata. Jeśli dobrze zrozumiałam 400 należy mu się tylko wtedy po ich ukończeniu, jeśli zaczął je pobierać przed ukończeniem 3rż. Czyli jemu nie należy się od stycznia 400?
– Na dzieci, które nie zostaną objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, przysługiwało będzie dofinansowanie 400 plus na objęcie dziecka opieką żłobkową. Chodzi tu między innymi np. o pierwsze lub jedyne dziecko w rodzinie oraz o dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia.

Od kiedy i komu będzie wypłacane dofinansowanie 400 plus?

– Kiedy można się zgłosić po pieniądze z 400 plus za żłobek i kiedy dostaniemy pieniądze?
– Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna. 400 zł przysługuje rodzicom, ale będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.

Dziecko z pierwszego małżeństwa a rodzinny kapitał opiekuńczy

Z pierwszego małżeństwa mam dorosłe dziecko. W nowym związku urodziła się nam córka. Czy w takiej sytuacji będzie mi przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy na córkę?
– Tak. W takim wypadku syn z pierwszego małżeństwa będzie wliczany do składu rodziny wnioskodawcy i będzie traktowany jako pierwsze dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi na córkę, bez względu na fakt, że rodzic jest po rozwodzie, a pierwsze dziecko pochodzi z poprzedniego małżeństwa czy związku.

RKO na dziecko 15 miesięczne?

– Kapitał sę należy dla dzieci od 12 miesiąca. Na dziecko które ma 15 miesięcy już RKO się nie należy?
– Jak najbardziej należy się. Świadczenie należne jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesięcy i przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesięcy

Komu przysługuje dofinansowanie z rodzinnego kapitału opiekuńczego?

– Czy rodzinny kapitał jest dla wszystkich dzieci, czy tylko dla tych, które chodzą do żłobka⁉
– RKO to świadczenie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, które ma między 12 a 36 miesięcy. Nie jest ważne, czy dziecko uczęszcza do żłobka‼

Zapraszamy na nasz fanpage, kanał na YouTubeprofil na instagramie